Informacija prekybininkams

 

Informacija prekybininkams, norintiems prekiauti Rokiškio kultūros centro organizuojamų švenčių metu


Leidimo prekiauti ir prekybos vietos suteikimas:

 • Sprendimą leisti/neleisti prekiauti šventės metu priima bei prekybos vietą suteikia vykstančios šventės organizatorius – Rokiškio kultūros centras.
 • Organizatorius pasilieka teisę neleisti prekiauti tiems prekiautojams, kurie registruojantis pateikė klaidinančią informaciją arba ankstesnių švenčių/mugių metu pažeidė prekybos taisykles.
 • Organizatoriai įsipareigoja informuoti prekiautoją apie priimtą sprendimą leisti (neleisti) prekiauti šventėje/mugėje elektroniniu laišku, prekybininko nurodytu elektroniniu paštu.
 • Leidimas prekiauti ir prekybos vieta suteikiama tik vienai šventei/mugei.
 • Informacija apie prekiautojui suteiktą prekybos vietą pranešama elektroniniu laišku. Organizatorius neatsako už tai, jei prekybininkas naudojasi kitais elektroniniais paštais ir informacijos apie prekybos vietą negauna.
 • Vienam prekybininkui gali būti suteikiamos ir kelios prekybos vietos, tą iš anksto suderinus su šventės/mugės organizatoriumi. Apie keleto vietų poreikį prekybininkas privalo informuoti iš karto, kreipdamasis į šventės/mugės organizatorių.
 • Prekybininkui neatvykus į prekybos vietą iki renginio pradžios, jo vieta gali būti suteikiama kitam prekiautojui.


Inventorius bei dokumentai:

 • Visais dokumentais bei leidimais, reikalingais prekybai (maisto ir veterinarijos tarnybos leidimu; verslo liudijimu; individualios veiklos pažymėjimu ir kt.) privalo pasirūpinti mugės dalyvis. Juos jis privalo pateikti šventės/mugės organizatoriui iki šventės/mugės pradžios likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms.
 • Jei šventė/mugė organizuojama uždaroje teritorijoje, kur transporto eismas ribojamas specialiais ženklais, organizatorius prekybininkui suteiki specialų, tai dienai skirtą leidimą, su kuriuo prekybininkas gali nuvykti į jam paskirtą prekybos vietą.
 • Dalyvis gali prekiauti tik organizatoriaus jam suteiktoje prekybos vietoje.
 • Visu inventoriumi (palapinėmis, stalais, kėdėmis ir pan.) dalyvis turi pasirūpinti pats. Jei prekybai yra reikalinga elektra, apie tai prekybininkas privalo iš anksto informuoti šventės/mugės organizatorius ir iš anksto su jais derinti elektros tiekimą prekyvietei.
 • Renginio metu prekybininkas neturi trukdyti kitiems prekybininkams, tinkamai dalyvauti renginyje (netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos, užstatyti šalia esančio dalyvio ploto ir kt.)


Mokestis už prekybos vietą renginio metu:

 • Už suteiktą prekybos vietą renginio/šventės metu, Prekybininkas organizatoriui - Rokiškio kultūįros centrui - sumoka pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 23 d. nustatytus ir patvirtintus Rokiškio kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainius.
 • Su Prekybininku sudaroma Paslaugų sutartis. Prekybos renginio metu mokestis nustatomas pagal prekes ir užimamą prekybinį plotą:  
 •   -  prekyba ne maisto produktais iki 5 kv.m. plote - 20 Eur;
 •   -  prekyba ne maisto produktais 5-10 kv.m. plote - 30 Eur;
 •   -  prekyba maisto produktais iki 5 kv.m. plote - 40 Eur;
 •   -  prekyba maisto produktais 5-10 kv.m. plote - 50 Eur;
 •  Mokėjimas už prekybinį plotą atliekamas bankiniu pavedimu, pinigus pervedant į Rokiškio kultūros centro sąskaitą LT72 4010 0415 0000 0102.  Mokestis dirbiniais, gaminiais ar kita  produkcija - nerenkama.
 • Pervedus mokestį už prekybinį plotą, tačiau neatvykus prekiauti, pinigai -  negrąžinami.

Kviečiame registruotis prekybininkus norinčius dalyvauti Rokiškio miesto šventėje!


Registruojami prekybininkai_RKC