Teikiamos paslaugos

Paslaugu ikainiai_2018_1_lapas

Paslaug ikainiai-2018-2_lapas

Paslaug ikainiai-2018-3_lapas

Paslaug ikainiai-2018-4_lapas

Paslaug ikainiai-2018-5_lapas

 


 

 

Trumpalaikės patalpų nuomos paslauga teikiama nemokamai

rajono savivaldybės organizuojamiems renginiams,

biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

 

 

Užsakovas ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki renginio dienos teikia prašymą

 

Rokiškio kultūros centro direktoriui nurodydamas renginio datą,

laiką ir trukmę, tikslinę (-es) grupę (-es), techninio ir ūkinio aptarnavimo poreikį.

Prie prašymo pridedamas laisvos formos scenarijaus planas/aprašymas.

 

* * *

Prašymas tenkinamas atsižvelgiant į Rokiškio kultūros centro turimas

technines ir organizacines galimybes aptarnauti renginį,  renginio reikšmingumą rajono bendruomenei ir/

arba renginio meninę ir kultūrinę vertę. 

 

 

  DIDŽIOJI SALĖ 

      (462 vietos)            

            

D scena suma 1


SCENOS planas matmenys suma


D sal


                            

DIDŽIOSIOS SALĖS PLANAS


SALS PLANAS  2013 suma


        MAŽOJI SALĖ

(92 vietos)


MAOSIOS sals FOTO2MAOSIOS sals FOTO 3