Paslaugos
Trumpalaikės patalpų nuomos paslauga teikiama nemokamai rajono savivaldybės organizuojamiems renginiams, biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms.

Užsakovas ne vėliau kaip prieš 3 savaites iki renginio dienos teikia prašymą Rokiškio kultūros centro direktoriui nurodydamas renginio datą, laiką ir trukmę, tikslinę (-es) grupę (-es), techninio ir ūkinio aptarnavimo poreikį.
Prie prašymo pridedamas laisvos formos scenarijaus planas/aprašymas.

Prašymas tenkinamas atsižvelgiant į Rokiškio kultūros centro turimas technines ir organizacines galimybes aptarnauti renginį, renginio reikšmingumą rajono bendruomenei ir/arba renginio meninę ir kultūrinę vertę.

Rokiškio kultūros centro didžioji salė (456 vietų)

Rokiškio kultūros centro didžiosios salės scenos planas

Rokiškio kultūros centro didžiosios scenos apšvietimo planas ČIA

Rokiškio kultūros centro didžioji salė (456 vietų)

Rokiškio kultūros centro didžiosios salės planas (456 vietų)

Rokiškio kultūros centro mažoji salė (90 vietų)

Rokiškio kultūros centro mažosios salės planas (90 vietų)