Kultūros ir meno festivalis VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS
vnmn-coveris_1589199768-1323d0d0fe5017c3782c4c3a43c2c27c.jpg

Kultūros ir meno festivalio „Vasaros naktys. Mūsų naktys“ pagrindinė idėja sukurti išskirtinai jaunimui patrauklią kultūrinę programą, pristatančią kultūros ir meno sritis bei jų sinergiją su edukacija, skatinančią abipusę kultūros profesionalų komunikaciją su festivalio žiūrovais ir dalyviais bei aktyvų įtraukimą į šių dienų jaunimo tarpe populiarias kultūrinio lauko veiklas. Pirmą kartą įgyvendinti šią idėją pavyko 2019 m. birželio 28-30 d. Festivalis vyksta vieną vasaros savaitgalį vakare ir naktį, taip kilo festivalio pavadinimas – kultūros ir meno festivalis „Vasaros naktys. Mūsų naktys“.  Jaunimui itin svarbu turėti jų poreikius atliepiantį kultūrinį renginį, kuriame jie galėtų būti ne tik pasyvūs žiūrovai, bet ir aktyvūs dalyviai. Festivalis pristato skirtingas meno šakas: muziką, kiną, dailę, fotografiją, literatūrą, teatrą, dizainą jaunimui patraukliomis formomis. Festivalio išskirtinumas yra organizavimo forma, į organizavimo procesus viso projekto įgyvendinimo metu įtraukiami savanoriai. Projektas siekia tęsti savanorių veiklą bei sudaryti sąlygas jaunimui dalyvauti festivalio organizacinėse ir kūrybinėse veiklose nuo pat projekto inicijavimo pradžios iki įgyvendinimo ir užbaigimo etapų. Projekto meninė vertė didelė dėl projekte dalyvaujančių kultūros ir meno sričių profesionalų, gebančių atskleisti meno vertę jaunimo auditorijai patraukliomis formomis, ne tik demonstruojant kūrybos rezultatą, bet ir pristatant arba parodant kūrinio atsiradimo kelią. Pakviesti menininkai dėl savo veiklos pobūdžio, novatoriškumo yra žinomi ir populiarūs jaunimo tarpe. Meninės veiklos projekte skatina išbandyti įvairias meno formas.

Galerija