Mėgėjų meno kūrybos festivalis VASARONĖS
megeju-meno-kurybos-festivalis-vasarones-13_1632945242-be2d10663427548755da02e02ee24697.jpg
Vasara tradiciškai prasideda su visų mylimu mėgėjų meno festivaliu po atviru dangumi „Vasaronės“
VASARONĖS‘2021
„Vasaronės“ – kultūros projektas
„Vasaronės" – kultūros projektas radęsis norint įrodyti jog kultūra „neišeina" vasaros atostogų. Nesinorėjo intensyvaus renginių sezono užbaigti gražia valstybine švente – Mindauginėmis ir pradėti naują etapą tik nuo rugsėjo mėnesio pabaigos – Miesto šventės renginių. Juk vasaros ilgi vakarai taip prašosi burtis draugėn ir besimėgaujant saule, žaluma ir šiluma, dainuoti, šokti, pasakoti. O jei nebesikilnoja kojos ir balsas nebe toks garsus – tiesiog klausyti, žiūrėti, kaip muzikines programas atlieka kiti.

Svarbiausia „Vasaronių" projekto idėja, kad kiekvienas pasipuošęs lengvu vasarišku rūbu ateitų į parką susitikti su kitais. Kad kiekvienas galėtų pasijausti esantis „Vasaronių" bendruomenės dalis. Taigi mintis jog kultūrai nėra atostogų, jog kultūros negali sustabdyti sezoniškumas, jog ir vasarą žmonėms reikia kultūrinės veiklos kilo idėja parengti projektą mėgėjų meno ir kūrybos festivalį „Vasaronės". 2017 m. vasarą įvyko pirmosios „Vasaronės". Tai buvo pilotinis projektas, siekiant patvirtinti arba paneigti teiginį jog ir vasarą žmonės nori kultūrinių renginių. Naujas kultūros projektas vykdytas be jokio papildomo finansavimo. Visos patirtos išlaidos buvo apmokėtos kultūros centro lėšomis. Teko skaičiuoti. Reklamines priemones parengėme savo jėgomis – taupydami spalvoto spausdintuvo brangią dažų kasetę atspausdinome tik kelias spalvotas afišas, kitos buvo juodai baltos. Kaip visada su reklama gelbėjo bičiulis „Gimtasis Rokiškis" ir, žinoma, visagalis facebook'as. Savo muzikines programas pakvietėme pristatyti Rokiškio krašto kolektyvus. Su nekantrumu ir jauduliu laukėme pirmojo vakaro. Ir koks buvo nustebimas, kai dar valandą iki renginio pradžios parkas prisipildė žmonių – senų ir jaunų, pasipuošusių ir ėjusių pro šalį. Buvo labai netikėta, bet gera. Ir iškart po pirmo „Vasaronių" vakaro buvo aišku, kad mes esame reikalingi. Kad nei sodai, nei daržai ir nei jūra neatima iš žmonių noro burtis draugėn turiningam laisvalaikiui. Kad yra galimybė vystyti projektą, rodė ir labai aktyvus mėgėjų meno kolektyvų įsitraukimas. Neišgirdome nė vieno „ne". Visi žavėjosi idėja ir džiaugėsi, kad galės pasirodyti, prisistatyti publikai, o gal net ir prisivilioti vieną kitą į kolektyvo veiklą. Taigi dalyvių ir lankytojų susidomėjimas ir palankus požiūris į „Vasarones" sudarė prielaidas ir toliau tęsti šią veiklą. Tad kitiems metams buvo parengta projekto paraiška Lietuvos kultūros tarybai, kuri taip pat patikėjo mūsų iniciatyva ir skyrė dalinį finansavimą. Ir taip kasmet iki pat šių metų dalinį finansavimą projektui skiria Lietuvos kultūros taryba. „Vasaronių" projektas net tik užtikrina turiningą vasaros laisvalaikį, bet taip pat sudaro sąlygas spręsti mėgėjų meno sklaidos poreikį. Skaičiai rodė jog į Rokiškio miestą per metus atvyksta tik keli mėgėjų meno kolektyvai ir dažniausiai teatrinio žanro. Tuo tarpu „Vasaronių" projektas skatina įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvų veiklos pristatymą. Juolab šis projektas leidžia savo kūrybą ir veiklą pristatyti įvairias viešąsias įstaigas, nevyriausybines organizacijas, meno mokyklas, savarankiškus šeimyninius muzikinius sambūrius, pavienius atlikėjus.

Aiškus „Vasaronių" renginių cikliškumas, kiekvienas vasaros ketvirtadienis, lemia pastovią auditoriją, kuri su kiekvienais metais yra auganti. Kiekviena „Vasaronių" programa sutraukia apie 200 žmonių, o 2020 m. rodytos tiesioginės transliacijos per facebook'o platformą padidino klausytojų skaičių iki 1500 kiekvieną ketvirtadienio vakarą. 2020 m. pandemijos vasara parodė jog festivalis „Vasaronės" puikiai gali vykti net ir epidemiologinės situacijos sąlygomis: pasirodymai organizuojami erdviame parke, naudojamos ne stacionarios sėdėjimo priemonės, o paskatinti žmonės patys atsineša savo kėdes. Per ketverius metus „Vasaronėse" pasirodė per pusšimtį geriausių (I-III kategorijos) įvairių žanrų mėgėjų meno kolektyvų iš skirtingų Lietuvos regionų.

Daugelis kolektyvų į Rokiškį atvyko pirmą kartą. Kolektyvų nariai patvirtino jog galimybės vykdyti savo kūrybos sklaidą yra ribotos jei nėra užtikrinamas papildomas finansavimas. Todėl esant galimybėms yra dengiamos kolektyvų kelionės išlaidos arba mokamas atlygis, kurio dydis yra nustatytas ir patvirtintas kolektyvų įstaigų paslaugų įkainių sąrašuose. Dalis kolektyvų savo programas pristato mainų pagrindu.

„Vasaronių" pagrindinė tikslinė auditorija Rokiškio krašto gyventojai. „Vasaronių" projektas aktualus įvairioms socialinėms grupėms bei įvairaus amžiaus žmonėms, norintiems išgirsti, pamatyti ir išmokti ką nors nauja arba tiesiog turiningai praleisti vasaros vakarus netoli savo namų. Prie „Vasaronių" programos populiarumo prisideda ir ta aplinkybė jog renginiai yra nemokami, kurie itin patrauklūs socialiai jautrioms grupėms – senjorams, kurių pajamos nėra pakankamos lankytis kultūros renginiuose, šeimoms turinčioms mažamečių vaikų, kurie ne visada yra laukiami uždarose erdvėse vykstančiuose renginiuose, bei judėjimo negalią turintiems. Festivalio dalyvių pasirodymai atliepia ne tik kultūrinio renginio esmę, bet ir užtikrina švietėjišką funkciją. Kiekvienam kolektyvui formuojama užduotis pristatyti kolektyvo veiklos sritį, žanrą bei suteikti tam tikrų naujų žinių ir išmokyti publiką ko nors naujo (groti, dainuoti, šokti, atpažinti ir pan.). „Vasaronių" projekto reikšmingumą patvirtina įvairios suinteresuotos grupės – kultūros organizatoriai, meno kolektyvai, klausytojai, rėmėjai ir partneriai, turizmo srities atstovai bei savivaldos atstovai, kurie bendrai sutaria jog kultūriniai renginiai vasarą prisideda prie vietovės patrauklumo kūrimo. Apie „Vasaronių" projektą jau žino visa Panevėžio apskrities mėgėjų meno bendruomenė. Daugelis dalyvių jau patys ieškosi galimybės atvykti ir dalyvauti už simbolinį mokestį ar net be jo. Akivaizdu jog dalyviams už viską svarbiausias yra žiūrovas, o „Vasaronių" publika – labai nuoširdi ir paprasta.

„Vasaronės“ – kultūros reiškinys
Manau, kad „Vasaronių" projektas per labai greitą laiką tapo kultūros reiškiniu. O taip atsitinka ne su visais projektais. Kartais prireikia ne vienų metų, kad publika patikėtu tam tikru kultūros produktu, jį pamiltų, apie jį žinotų, sektų, lauktų. Džiaugtųsi. „Vasaronės" visa tai turi. Ir tai, kad kultūros projektas tapo kultūros reiškiniu lėmė nuoširdus santykis tarp organizatorių, dalyvių ir publikos. Tai jokiu būdu nereiškia, kad šis vasaros festivalis neturi jokių ambicijų. Anaiptol. Visada yra tikslas rokiškėnams pristatyti aukščiausią meninę kategoriją turinčius kolektyvus, o kolektyvams yra užduotis sukurti tokią atmosferą, kad žmonės jaustųsi esantys dalimi vyksmo. Organizatoriams, tai yra mums Kultūros centrui, yra užduotis sukurti kuo jaukesnę festivalio aplinką: ne per trankus įgarsinimas, patogios sulankstomos kėdutės, spalvingi sėdmaišiai, pledai. Beje, kėdžių ir sėdmaišių kiekis prašosi būti didinamas keliais kartais, tam, kad kiekvienam suteiktumėme galimybę patogiai įsitaisyti ir leisti vakarą. Daugelis mūsų publikos per pandemijos metus išmoko į „Vasaronių" vakarą ateiti ne tik pasipuošus, bet ir su pagrindiniu atributu – sulankstoma kėdute, kuri, beje, turi tapti pagrindiniu daiktu ir šiais metais. Kad „Vasaronės" – reiškinys liudija viena istorija. 2020 metais nusprendėme pakeisti „Vasaronių" vakaro pradžios laiką, tai yra pradėti ne 17 val., bet 19 val., tam kad dirbantys galėtų ramiai be įtampos ir vėlavimo prisijungti prie jau nuolatinės publikos. Jaudinausi, ar afišose ir straipsniuose užfiksuotas pokytis bus pastebėtas nuolatinių „Vasaronių" lankytojų. Ar nesusirinks 17 val. ir pamatę, kad niekas nevyksta, apsisuks ir išeis. 2020 metų pirmas „Vasaronių" vakaras. Įprastas 17 valandos laikas. Vaikštau po parką. Nė gyvos dvasios. Dar labiau sunerimau. Galvojau, kad gal pradėsim per vėlai, kad nepatogu, kad gal žmonės mano jog „Vasaronių" nebus. Oi, kaip aš klydau. Likus valandai iki pradžios gražiais L. Šepkos parko takeliais (man jie panašūs į saulės spindulius) pradėjo rinktis žmonės. Kokie jie visi gražūs. Moterys su suknelėm ir skrybėlaitėm. Vyrai su dailiais marškiniais ir nublizgintais batais. Mamos su kūdikėliais vežimėliuose. Jaunuoliai su dviračiais, kuriuos numeta ir įsitaiso ant sėdmaišių ir šalia savęs sodinasi jiems patinkančias jaunas merginas. Visi mandagūs, šypsosi, sveikinasi, vienas su kitu kalbasi ir džiaugiasi, kad vėl į parką, kad vėl į „Vasarones". Šis vaizdas buvo geriausias atsakymas ir įrodymas, kad žmonės seka informaciją ir kad jie tikslingai atėjo į renginį nepaisant to, kad po trejų metų tradicijos, įprastas renginio pradžios laikas buvo pakeistas.

Po „Vasaronių" vakaro, žmonės neskuba namo. Ne kaip mes organizatoriai, kartais per greitai norintys susitvarkyti, surinkti kėdes, sulankstyti pledus ir susukti laidus. Bet publika mus supranta. Dėkodami mums, padėję mums susitvarkyti, jie persėda ant L. Šepkos parko suoliukų, kurių jau irgi ima trūkti ir toliau tęsia vakarą besišnekučiuodami. Aš kultūros centro vyrams ir sakau – „žiūrėkit, refleksija vyksta". Ar būna nepatenkintų? Manau, kad ne. Na nebent vienas kitas švelniai papriekaištauja dėl jaunuolių, kurie ima svetima kalba dainas traukti. Tik tiek. Beje, mes organizatoriai, atsižvelgiam į tai ir tų pačių jaunimo kolektyvų prašome savo repertuarą pristatyti gimtąją kalba.

„Vasaronės“ – mielas darbas dūšiai
„Vasaronių" festivalis nevyksta spontaniškai. Tai yra pakankamai ilgas organizacinis darbas, reikalaujantis turėti darnią komandą. Per penkerius metus „Vasaronės" mums tapo kaip koks laisvalaikis. Artėjančio savaitgalio pranašas. Ruošdamiesi jam ir per patį „Vasaronių" vakarą pasikrauname tiek gerų emocijų ir energijos jog tai kelia tik malonumą. Tačiau, kaip visur, taip ir čia yra savotiško nerimo. Oras. Nenuspėjamas vasaros dangus – vienintelis dalykas dėl kurio randasi vis daugiau žilų plaukų. Bet, jau baigiame išmokti ir tai priimti ramiai ir be streso. Kartą viena ištikima „Vasaronių" lankytoja man pasakė – „vaikeli, mes ataisma ir salėn, jūs tik darykit, nesustokit". Taigi, visi „Vasaronių" lankytojai jau žino, jei ketvirtadienio pavakarį parke nematyti balto kultūros centro autobusiuko, negirdėti į mikrofoną sakomų „vienas, vienas, kaip girdisi", nerikiuojamos kėdės, kad tokiu atveju „Vasaronės" vyksta kultūros centro viduje.

Tam kad įvyktų „Vasaronės" rengiama projektinė paraiška Lietuvos kultūros tarybai daliniam finansavimui gauti. Šiais metais projektas buvo įvertintas teigiamai ir iš fondo jam skirtas 4500 eur finansavimas. Prie festivalio 1350 eur suma prisideda Rokiškio r. savivaldybė. Ši ženkli suma leidžia mums ne tik į festivalį pakviesti įvairius mėgėjų meno kolektyvus, bet ir tęsti prieš pora metų pradėtą naują „Vasaronių" veiklą – kino po atviru dangumi rodymą. Taigi rugpjūčio ketvirtadienio vakarai bus ilgesni, nes po „Vasaronių" programų, visus kviesime į lietuviškų kino filmų vakarus. Suprantu jog yra smalsu, kas šiais metais pasirodys „Vasaronių" programoje, bet to atskleisti negalime, nes pati esmė yra tokia, kad svarbiausia žinoti renginio vietą ir laiką, o vakaro kolektyvas sužinomas likus kelioms dienoms iki renginio ar net tik tą patį vakarą. Norime, kad žmonės patirtų tam tikro netikėtumo jausmą, kad nesivadovautų nuostatomis jog jau vieną ar kitą kolektyvą yra matę, ar girdėję. Kad išsklaidyti nežinomybę galime pasakyti jog „Vasaronių" publikos laukia įvairaus žanro mėgėjų meno kolektyvai: šokio ir teatro trupės, vokalinės ir instrumentinės grupės. Na gerai, keletą dalyvių įvardinsiu – Utenos kamerinis teatras, ansamblis „Nalšia", Naisių vasaros teatro trupė.

Taigi, šių metų penktosios „Vsaronės" prasidės birželio 10 d. ir tęsis iki pat rugpjūčio 26 d. Laukiame visų kiekvieną vasaros ketvirtadienį Liongino Šepkos parke (lietuj lyjant kultūros centre) ne tik pasidabinus išeiginiais rūbais, bet ir su pagrindiniu vasaros renginių atributu – sulankstoma kėdute. Laukiame ir tų, kurie nori pristatyti savo kūrybą. Mes pasirūpinsime renginio infrastruktūra, o jums tereikia panorėti pasirodyti publikai. Tad jei jaučiate, kad esate pasiruošę, paskambinkite mums ir mes tikrai jus įtrauksime į „Vasaronių" programą.