Tremtinių choras VĖTRUNGĖ
tremtiniu-choras-vetrunge_1586126537-b31484b8d861110b23f1711c1b207280.png

Choro vadovė-akomponiatorė Jurgita Raugienė

Tel. +370 662 37784
e. p. vetrunge40@gmail.com

2006 m. baigusi Panevėžio kolegiją, įgijau muzikos mokytojos – liaudies muzikos kolektyvo vadovės profesinę kvalifikaciją.
Muzikos keliu, vienijančius žmones, einu jau17 metų. Su VĖTRUNGE bendra daina dalinamės nuo 2013 m.
Kolektyvo darna ir meilė dainai skatina mane plėsti choro repertuarą, muzikinį akiratį bei lavinti jų meninį skonį, puoselėti širdyse pilietiškumo, patriotiškumo ir bendrystės jausmą. Siekti, kad vienijami bendro darbo būtume girdimi ir matomi ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.

Tremtinių choras VĖTRUNGĖ susikūrė 1991 m.

Šiuo metu chore yra 40 dainininkų. Dalis jų – garbaus amžiaus senjorai, pilni entuziazmo, ištvermės, mylintys savo kraštą, vienaip ar kitaip susiję su tremtimi.

Choras gieda ir dainuoja tremtinių ir politinių kalinių renginiuose, sąskrydžiuose, kasmet dalyvauja tradicinėje respublikinėje politinių kalinių ir tremtinių chorų dainų ir poezijos šventėje „Leiskit į Tėvynę“, Baltijos kelio minėjimuose, koncertuoja minint Lietuvos valstybines šventes. 2018 m. dalyvavo respublikinėje Dainų šventėje.

Kolektyvo nariai kartu leidžia laisvalaikį: švenčia įvairias kalendorines šventes, pažymi jubiliejines sukaktis.

Choras turi savitą programą – tai dainos apie Tėvynę, Lietuvą, kurios sukurtos tremtyje, partizanų tekstais ir sukurtos šiandieninių kompozitorių. Repertuaras nuolat papildomas naujomis dainomis.

1996 metais pažymėdamas 5-uosius gyvavimo metus, choras išleido savo garsajuostę „Leiskit į Tėvynę“.

2021 metais kolektyvas minės 30-ties metų sukaktį.
Kolektyvo išvykos
Birželio 14 – data, tarsi žaizda mūsų Tėvynės kūne, kurios neįmanoma užmiršti, kuri visam gyvenimui išliks atmintyje.
Tremtinių choras „Vėtrungė“ tradiciškai dalyvavo atminimo renginiuose, skirtuose Gedulo ir vilties dienai.