Sveikiname!

2020 04 15

Ten kur yra Taika, ten ir Kultūra.
Ten kur yra Kultūra, ten ir Taika.

Nicholas Roerich

Sveikiname su Pasauline kultūros diena!