GEDULO IR VILTIES DIENA
14 birželio
2021-birzelio-14-d-sp_1622840084-4c1d091729dfef326085386e008b0cce.jpg
Birželio 14 d.
Rokiškyje
RENGINIAI, SKIRTI
GEDULO IR VILTIES DIENAI
Pirmųjų trėmimų 80-mečio paminėjimas

Birželio 14 d. Rokiškyje

9.00 val.
Šv. Mišios už tremtinius ir Lietuvos laisvės kankinius / Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

11.15 val.
ATMINTIES EISENA / Nuo Tremtinių kryžiaus L. Šepkos parke iki geležinkelio stoties

11.59 val.
Visuotinė tylos minutė / Geležinkelio stotis

12.00 val.
Akcija IŠTARK, IŠGIRSK, IŠSAUGOK / Geležinkelio stotis

12.30 val.
Gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Negrįžusiems iš tremties / Vytauto gatvė 20

17.30 val.
Laimos Vincės – Sruoginis knygos MŪSŲ NEPALAUŽĖ pristatymas / Kultūros centro 2 aukšto fojė

18.30 val.
Rokiškio liaudies teatro spektaklis SVETIMA ŽEMĖ
Lietuvos-Sakartvelo projekto pristatymas / Kultūros centro didžioji salė

Galerija