Koncertas BOHEMIJA – EUROPOS KONSERVATORIJA
15 rugpjūčio
xxiii-vargonu-festivalis-rugpj-15-sp_1657812737-62b93bb978111ae9e9d82203b77f5b2e.jpg

2022 m. rugpjūčio 15 d. 15 val.
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje

FESTIVALIO ATIDARYMO KONCERTAS

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčia

Koncertas BOHEMIJA – EUROPOS KONSERVATORIJA

Baroko muzikos Trio (Čekija)
Tomáš THON / vargonai
Pavel HROMÁDKA / trimitas
Dušan FOLTÝN / obojus

Muzikalumas įvardijamas kaip vienas reikšmingiausių čekų tautos bruožų nuo XVIII a., kuomet Charles Burney pavadino Bohemiją „Europos konservatorija“. Ch. Burney taip apibūdino santykius tarp Bohemijos ir Europos, nes labai daug čekų muzikantų dirbo už Bohemijos ribų. Didi čekų mokyklos meistrų tradicija yra viena iš priežasčių, kodėl Bohemija taip vadinama ir šiais laikais. Ch. Burney taip pat rašė, kad „jei čekai turėtų pranašumų, kuriais naudojasi italai, jie pastaruosius pranoktų. Čekai yra muzikaliausi žmonės visoje Europoje“. (Charles Burney, The Present State of Music in Germany, the Netherlands and United Provinces (London, 1775).

Koncerto tikslas – parodyti čekų kompozitorių, kilusių iš skurdžių šeimų, dažnai išvykusių iš savo gimtosios šalies, muzikos turtingumą ir inovatyvumą. Pažvelgus į XVIII a. Europos muzikinį žemėlapį, matome, kad visuose didesniuose miestuose, aristokratų rezidencijose, teatrų orkestruose, visuose kituose svarbiuose muzikiniuose centruose dirbo čekų muzikantai. Jie į Europos muziką atnešė savitą atspalvį, įkvėpimo, techninių ir išraiškingų naujovių sėmėsi iš čekų liaudies dainų. Koncertui pasirinktos vargonų kompozicijos reprezentuoja tik mažą dalį tuometinės čekų muzikos.

Programa

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ (1684–1742) kūriniai vargonams (pilnas atlikimas)
Toccata C dur
Fuga gis moll-D dur (aranžuota F. Michálek)
Fuga D dur

Bohumír [Godfrey] FINGER (apie 1656–1723)
Sonata C dur trimitui, obojui ir vargonams
Andante – Adagio.Andante – Allegro – Grave.Allegro

Bohuslav Matěj ČERNOHORSKÝ
Fuga F dur, tema Laudetur Jesus Christus
Fuga a moll (nepilnas, baigtas B. Kratochvíl)
Fuga c moll

Václav VODIČKA (1715(?)–1774)
Sonata F dur, op. 2, No. 5 obojui ir vargonams
Siciliana – Allegro moderato – Tempo di Minuetto

Jan ZACH (1713–1773)
Preludium c moll
Fuga a moll (rankraštis Wilten / Berlin)

Pavel Josef VEJVANOVSKÝ(1640?–1693)
Balletti pro tabula (1670) trimitui ir vargonams
Allemande – Courante – Sarabande – Canario

Anonymous (Italy)
Allegro del P. Boemo

Anonymous (Bohemia)
Fuga a moll (attributed to B. M. Černohorský ?)

Bohumír [Godfrey] FINGER (cca 1656–1723)
Sonata C dur for trumpet, oboe and organ
Andante – Adagio – Allegro – Adagio – Allegro

Galerija