2021 m. PROJEKTAI
rokiskio-kulturos-centro-projektai-2021_1622851661-829061e5d92e4c574cae3f65b3b4898f.jpg
ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO KULTŪROS PROJEKTAI 2021 metais
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS
XXXVII LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS   

Projekto tikslas – aktualizuoti Rokiškio, kaip teatro miesto, kultūrinį tapatumą, vykdant tęstinį profesionalaus teatro meno festivalį užtikrinantį Lietuvos profesionalių teatrų naujausios kūrybos prieinamumą Šiaurės Aukštaitijos regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 – 2021-11-30

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-09-22 – 2021-10-16

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 10 250,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 8 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2 400,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašas – 36000 €

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 800,00 €

Parama – 6000,00 €

VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS
XXII TARPTAUTINIS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS, SKIRTAS ČEKŲ MUZIKUI, PEDAGOGUI, VARGONININKUI RUDOLFUI LYMANUI

Projekto tikslas – tęsti vienintelio Panevėžio apskrityje vykstančio vargonų muzikos festivalio tradiciją, organizuojant renginių ciklą skirtą čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui Rudolfui Lymanui, siekiant užtikrinti istorinės-kultūrinės atminties prieinamumą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 – 2021-12-15

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-08-01 – 2021-10-15

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 20 830,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 10 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 3 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašas – 3 330 €

Parama – 4 500,00 €

VASARONĖS
MĖGĖJŲ MENO FESTIVALIS „VASARONĖS“

Projekto tikslas – organizuoti įvairių žanrų Lietuvos mėgėjų meno kūrybos festivalį „Vasaronės“, sudarant sąlygas didinti visuomenės meninį-kultūrinį užimtumą vasarą, suburiant mėgėjų meno kolektyvus, bendruomenes, nevyriausybines organizacijas, kultūros ir švietimo įstaigas bei atskirus žmones mėgėjų meno kultūrinės-edukacinės veiklos pristatymui, siekiant didinti visuomenės domėjimąsi mėgėjų menu, krašto liaudies kultūra ir tradicija bei skatinant ateityje įsitraukti į mėgėjų meno kolektyvų veiklą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 – 2021-09-30

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-06-10 – 2021-08-26

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 6 950,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4 500,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 350,00 €

Parama – 1 100,00 €

FOCUS
TARPTAUTINĖ FOTOGRAFIJOS MENO REZIDENCIJA „FOCUS“

Projekto tikslas – Skatinti kūrybinio bendradarbiavimo galimybes, užmezgant partnerystę ir kontaktus su kitų šalių fotomenininkais. Sukurti palankią fotografijos meno kūrybai aplinką bei optimalias gyvenimo sąlygas, kuriose reziduojantys menininkai gyvena, bendrauja ir kuria. Tapti vietinio kultūrinio bei socialinio gyvenimo dalimi - reziduojantys menininkai kviečiami įsitraukti į vietinį kultūrinį gyvenimą: prisijungti prie Rokiškio mieste vykstančių meninių iniciatyvų, interpretuoti vietinius vizualinius ir socialinius kontekstus. Rezidencijos pabaigoje surengti sukurto produkto pristatymą. Plėtoti kultūrų dialogą, numatant projekto tęstinumą, sukuriant mieste naują erdvę, skiriamą inovatyviems meno reiškiniams.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-16 – 2021-10-30

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-08-19 – 2021-08-26

Projekto vadovas – Audronė Vainauskaitė

Projekto biudžetas – 4 450,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 3 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 900,00 €

Parama – 550,00 €

TEATRINIAI PASIVAIKŠČIOJIMAI
TEATRINIAI PASIVAIKŠČIOJIMAI PO ROKIŠKĮ. SKLAIDA IR PRIEINAMUMO DIDINIMAS

Projekto tikslas - naujos inovatyvios paslaugos, reprezentuojančios Rokiškio istoriją, sklaida ir prieinamumo didinimas. Projektu siekiama greitai išpopuliarinti aktualią kultūrinę paslaugą, tinkančią kultūros vartotojams netgi dabartinėmis pandemijos sąlygomis bei per materialinės bazės plėtrą didinti prieinamumą didesnėms auditorijoms.

Ilgalaikis tikslas - paslaugos finansinis savarankiškumas, leisiantis kurti ir vartotojui siūlyti naujus produktus (naujus teatralizuotus pasivaikščiojimus).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-03-01 – 2021-12-01

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-05-15 – 2021-10-17

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Projekto biudžetas – 4 680,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 3 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 900,00 €

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 250,00 €

Parama – 530,00 €

VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS
KULTŪROS IR MENO FESTIVALIS  „VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS“

Projekto tikslas - organizuoti kultūros ir meno festivalį, užtikrinantį jaunimo kultūrinių poreikių patenkinimą ir pristatantį įvairias kultūros ir meno sritis, įtraukiant jaunimo organizacijas ir savanorius į organizavimo procesus, formuojant tarpusavio bendravimo kultūrą ir skatinant aktyviai dalyvauti kultūrinėse veiklose bei ugdant jaunų žmonių organizacinius gebėjimus savanorystėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-12 – 2021-10-31

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-08-20 – 2021-8-20

Projekto vadovas – Monika Gorovniova

Projekto biudžetas – 7 310,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4 700,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 410,00 €

Parama – 1 200,00 €

STARTAS
TARPTAUTINIS ŠIUOLAIKINIO MENO FESTIVALIS „STARTAS“

Projekto tikslas - didinti profesionalaus meno prieinamumą, sudaryti sąlygas profesionalų meną

pristatyti vietos bendruomenėms jų aplinkoje, stiprinti Rokiškio regiono kultūrinį tapatumą bei gerinti sociokultūrinę aplinka regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 – 2021-12-15

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-09-07 – 2021-12-01

Projekto vadovas – Birutė Bagdonienė

Projekto biudžetas – 7 300,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 5 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 500,00 €

Parama – 800,00 €

ŠEPKĄ ATRADAU AŠ
ŠEPKĄ ATRADAU AŠ

Projekto tikslas - kompleksiškai garsinti žymiausio Lietuvos dievdirbio Liongino Šepkos vardą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-07-01 – 2022-12-15

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-09-07 – 2022-02-28

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Projekto biudžetas – 5 900,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 200,00 €

Parama – 700,00 €

INTERRAMPA
TARPTAUTINIS MĖGĖJŲ TEATRŲ FESTIVALIS „INTERRAMPA“

Projekto tikslas - krašto teatrinių tradicijų išsaugojimas ir plėtojimas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021-04-01 – 2021-12-01

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-10-22 – 2021-10-24

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Projekto biudžetas – 8 810,00 €

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4 600,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 180,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės prioritetinių renginių sąrašas – 1 980 €

Parama – 1 050,00 €