2022 m. PROJEKTAI
rokiskio-kulturos-centro-projektai-2022_1646253442-bae4cca5000d620442b39cab3e6e2dbc.jpg
2022 m. Rokiškio kultūros centro vykdomi KULTŪROS PROJEKTAI
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

XXXVIII Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Projekto tikslas – aktualizuoti Rokiškio, kaip teatro miesto, kultūrinį tapatumą, vykdant tęstinį profesionalaus teatro meno festivalį užtikrinantį Lietuvos profesionalių teatrų naujausios kūrybos prieinamumą Šiaurės Aukštaitijos regione.

Festivalio tradicija – nuo 1985 m.

Projekto veiklų laikotarpis 2022-03-31 – 2022-04-23

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 9 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 6 000,00 €

Parama – 3 400,00 €
VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS

XXIII Tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui RUDOLFUI LYMANU atminti

Projekto tikslas – tęsti vienintelio Panevėžio apskrityje vykstančio vargonų muzikos festivalio tradiciją, organizuojant renginių ciklą skirtą čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui Rudolfui Lymanui, siekiant užtikrinti istorinės - kultūrinės atminties prieinamumą bei populiarinti festivalį ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Latvijoje, rengiant inovatyvias viešinimo priemones.

Projekto veiklų laikotarpis 2022-07-03 – 2022-10-02

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 10 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 5 400,00 €

Parama – 3 800,00 €

START

Šiuolaikinio meno festivalis START

Projekto tikslas  –  Plėtoti šiuolaikinio meno sklaidą regione, skatinti kūrybinės raiškos ir naujų jos formų pristatymą vietos bendruomenėms, stiprinti Rokiškio krašto kultūros įstaigų, Lietuvos bei užsienio profesionaliojo meno kūrėjų bendradarbiavimą Panevėžio regione.

Festivalio tradicija – nuo 2017 m.

Projekto veiklų laikotarpis 2022-08-30 – 202209-03

Projekto vadovas – Birutė Bagdonienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 6 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 3085,00 €

Parama – 400,00 €

INTERRAMPA

XXVIII tarptautinis teatrų festivalis INTERRAMPA

Projekto tikslas  –  Krašto teatrinių tradicijų išsaugojimo užtikrinimas ir plėtojimas.

Projektu siekiama užtikrinti Rokiškio kraštui itin svarbių ir jo identitetą formuojančių tradicijų išsaugojimą ir puoselėjimą.

Projekto veiklų laikotarpis: 2022-08-30 – 202209-03

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 5 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 3 870,00 €

Parama – 500,00 €

Spektaklio SVETIMA ŽEMĖ gastrolės Sakartvele

Spektaklio „Svetima žemė“ gastrolės Sakartvele

Projekto tikslas – Kūrybinio tarptautinio bendradarbiavimo pagalba įprasminti Lietuvos ir Sakartvelo tremčių istorijos paraleles ir svariai paminėti abiems tautoms svarbias istorines sukaktis.

Projekto veiklų laikotarpis: 2022-09-30 – 2022-10-10

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 800,00 €

Parama – 200,00 €

GYVIEJI AMATAI

Gyvųjų amatų šventė

Projekto tikslas – Tęsti ir populiarinti Aukštaitijos regiono tautinio paveldo tradicinių amatų sklaidą ir patirties perdavimą, suburiant regiono meistrus, amatininkus, tautodailininkus bei mėgėjus kūrybiniam bendradarbiavimui, pristatant aukšto lygio produktą, atskleidžiant krašto istorinį kultūrinį paveldą, stiprinant gyventojų vertybinį pamatą.

Projekto veiklų laikotarpis: 2022-08-20 – 2022-08-21

Projekto vadovas – Vilmantė Mačiežienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 2 500,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 371,00 €

Parama – 200,00 €

Etnokultūrinė injekcija–misija įmanoma'2

Etnokultūrinė injekcija–misija įmanoma'2

Projekto tikslas  –  Stiprinti ir skatinti jaunosios kartos domėjimąsi etnine kultūra, užtikrinti krašto tradicijų tęstinumą, skleisti kultūrinį tapatumą atspindinčias etnines vertybes, ugdyti ir formuoti tautinę savimonę, identitetą.

Projekto veiklų laikotarpis: 2022-09-20 – 2022 - 12-08

Projekto vadovas – Vida Burakovienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 2 700,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 328,00 €

Parama – 200,00 €