2022 m. PROJEKTAI
rokiskio-kulturos-centro-projektai-2022_1646253442-bae4cca5000d620442b39cab3e6e2dbc.jpg
2022 m. Rokiškio kultūros centro vykdomi KULTŪROS PROJEKTAI
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS
XXXVIII Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Projekto tikslas – aktualizuoti Rokiškio, kaip teatro miesto, kultūrinį tapatumą, vykdant tęstinį profesionalaus teatro meno festivalį užtikrinantį Lietuvos profesionalių teatrų naujausios kūrybos prieinamumą Šiaurės Aukštaitijos regione.

Festivalio tradicija – nuo 1985 m.

Festivalio laikotarpis 2022-03-31 – 2022-04-23

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 9 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 6000,00 €

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 800,00 €

Parama – 4000,00 €

VASARONĖS
Mėgėjų meno kūrybos festivalis VASARONĖS

Projekto tikslas – tęsti mėgėjų meno festivalį „Vasaronės“, sudarant sąlygas vykdyti mėgėjų meno kolektyvų veiklos sklaidą.

Festivalio tradicija – nuo 2017 m.

Festivalio laikotarpis 2022-07-07 – 2022-08-25

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 500,00 €

Parama – 200,00 €

VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS
XXIII Tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui RUDOLFUI LYMANU atminti

Projekto tikslas – tęsti vienintelio Panevėžio apskrityje vykstančio vargonų muzikos festivalio tradiciją, organizuojant renginių ciklą skirtą čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui Rudolfui Lymanui, siekiant užtikrinti istorinės-kultūrinės atminties prieinamumą bei populiarinti festivalį ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Latvijoje, rengiant inovatyvias viešinimo priemones.

Festivalio laikotarpis 2022-07-03 – 2022-10-02

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 10 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 5400,00 €

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 €

Parama – 3500,00 €
START
Šiuolaikinio meno festivalis START

Festivalio laikotarpis 2022 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

Projekto vadovas – Birutė Bagdonienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 6 000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1800,00 €
INTERRAMPA
XXVIII Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis INTERRAMPA

Projekto tikslas – Rokiškio teatrinių tradicijų populiarinimas ir plėtojimas, vystant tarptautinį bendradarbiavimą ir skatinant mėgėjų meno kūrėjų raišką bei sklaidą. Naujų teatro patirčių sklaidą įveiklinant „neteatrines“ erdves.

Festivalio laikotarpis 2022-10-20 – 2022-10-23

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 5000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1600,00 €

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 €

Parama – 200,00 €

JUODASIS KATINAS
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis JUODASIS KATINAS

Projekto tikslas – organizuoti vaikų ir jaunimo teatrų festivalį, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo teatrų sklaidą Aukštaitijos regione ir išlaikyti gyvybingas Rokiškio krašto teatrines tradicijas, pabrėžiant Rokiškio kaip teatrų miesto identitetą.

Festivalio laikotarpis 2022-05-13

Projekto vadovas – Monika Gorovniova

Finansavimo šaltiniai:

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 300,00 €

ETNOkultūrinė injekcija – misija įmanoma

Projekto tikslas – stiprinti ir skleisti lietuviškos savimonės ir kultūros tapatumą, plečiant etnokultūrinę bendrystę, išsaugant ir populiarinant vietovėms būdingas tradicijas.

Projekto laikotarpis 2022 m. spalio–gruodžio mėn.

Projekto vadovas – Vida Burakovienė

Finansavimo šaltiniai:

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 400,00 €

Spektaklio SVETIMA ŽEMĖ gastrolės Sekartvele

Projekto laikotarpis 2022 m. birželio–liepos mėn.

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4000,00 €

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1200,00 €

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 €

Parama – 200,00 €