2023 m. PROJEKTAI
2023-m-rokiskio-kulturos-centro-vykdomi-kulturos-projektai_1693898028-4576d39dd61373338481b2b30b10548e.jpg
2023 m. Rokiškio kultūros centro vykdomi KULTŪROS PROJEKTAI
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

XXXIX Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Projekto tikslas – Vykdyti tęstinį profesionalaus teatro meno festivalį užtikrinantį Lietuvos profesionalių teatrų naujausios kūrybos prieinamumą Šiaurės Aukštaitijos regione.

Projekto veiklų laikotarpis – 2023-01-02–2023-05-31

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:
Lietuvos kultūros taryba – 10 000,00 €
Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 6 840,00 €
Parama – 6 480,00 €

VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS

XXIV Tarptautinis vargonų muzikos festivalis skirtas čekų muzikui, pedagogui,
vargonininkui Rudolfui Lymanui atminti

Projekto tikslas – užtikrinti vargonų kultūros tradicijos tęstinumą aktualizuojant Rokiškio krašto istorinį ir kultūrinį paveldą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Projekto veiklų laikotarpis – 2022-07-03–2022-10-02

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:
Lietuvos kultūros taryba – 8 000,00 €
Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 5 650,00 €
Parama – 4 700,00 €

THEATER CLUSTER

THEATER CLUSTER

Projekto tikslas – jungti kūrybines pajėgas, gebančias užtikrinti gilių ir šiaurės Aukštaitijos regionui itin svarbių teatrinių tradicijų išsaugojimą, tęstinumą ir sklaidą.

Projekto veiklų laikotarpis: 2023-03-01–2023-12-15

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Finansavimo šaltiniai:
Lietuvos kultūros taryba – 5 000,00 €
Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 1 980,00 €

FAMILY

BENDRAS LIETUVOS, LATVIJOS IR UKRAINOS TEATRO KŪRĖJŲ PROJEKTAS
„FAMILY“

Projekto tikslas – skatinti gyvą tarptautinį teatro kūrėjų bendradarbiavimą visame spektaklio gimimo procese ir atstovauti Lietuvai svarbiausiame Baltijos šalių mėgėjų teatrų festivalyje „Baltijos rampa“.

Projekto veiklų laikotarpis: 2023-06-01–2023-12-10

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Finansavimo šaltiniai:
Lietuvos kultūros taryba – 4 500,00 €
Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2 080,00 €