FOCUS
fokus-rkc_1619523267-64f86dc194d060320e01d8ecf376682d.jpg
Rezidencijos laikas ir vieta:
2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 26 d. Rokiškis (Lietuva)
Residency time and place:
19-26 August, 2021, Rokiškis town, Lithuania

DĖL DALYVAVIMO TARPTAUTINĖJE FOTOGRAFIJOS MENO REZIDENCIJOJE FOCUS

Siekdami skatinti kūrybinio bendradarbiavimo galimybes, užmezgant partnerystę ir kontaktus su kitų šalių fotomenininkais, kurdami palankią fotografijos meno kūrybai aplinką bei optimalias gyvenimo sąlygas, kviečiame  tapti kultūrinio bei socialinio gyvenimo dalimi mūsų mieste: prisijungti prie Rokiškyje vykstančių meninių iniciatyvų, interpretuoti vietinius  vizualinius ir socialinius kontekstus.

TARPTAUTINĖ FOTOGRAFIJOS MENO REZIDENCIJA FOCUS                                              

Rezidencijos dalyviai bus nemokamai apgyvendinti ir jiems suteiktas maitinimas. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė.

TARPTAUTINĖS  FOTOGRAFIJOS MENO REZIDENCIJOS FOCUS ATRANKOS – KONKURSO  ORGANIZAVIMO NUOSTATAI

ON PARTICIPATION IN THE INTERNATIONAL RESIDENCY “FOCUS” OF PHOTOGRAPHY ART

Aiming to encourage the opportunities of creative collaboration through the partnership and contacts with photographers from other countries, creating a conducive environment for the creation of photographic art and optimal living conditions, we invite you to become a part of local cultural and social life - to join the artistic initiatives taking place in Rokiškis, to interpret the locals visual and social contexts.

INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY ART RECIDENCY „FOCUS“

The participants of the art residency will be provided with free accommodation and catering. The project is funded by the Lithuanian Culture Council and Rokiškis District Municipality.

ANNEX. The regulation of the international photography art residency „Focus“, 2 pages.

Galerija