Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS
vaidiname-zemdirbiams-2024-titulinis-renginys_1706999771-6c00deff49dc258f89d30b788f0cb524.jpg

Išsami 40-ojo Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ PROGRAMA >>> ČIA <<<

BILIETŲ PREKYBA:

 • Internetu:
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 16–18 val. ir 1 val. prieš mokamą renginį (Tel. +370 673 27382)

Projektą „40 Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Rokiškio rajono savivaldybė
#Lietuvoskultūrostaryba #Rokiškiorajonosavivaldybė

Apie festivalį
Festivalio istorija

Rokiškio teatrinių tradicijų pradžia – prieš 120 metų. 1893 m. Panemunėlio apyl., Naujikų kaime, buvo suvaidintas pirmasis slaptas lietuviškas vaidinimas pagal Juozą Tumą-Vaižgantą „Nepadėjus nėr ko kasti“. 1959 m. Rokiškio teatras pirmasis Lietuvoje gavo Liaudies teatro vardą ir gyvuoja iki šių dienų. Daugiau nei du dešimtmečius sėkmingai vyksta tarptautinis teatrų festivalis „Interrampa“, Teatro dienos šventės „Nikodemų statulėlių įteikimo ceremonija“.

Bet svarbiausias teatrinis renginys yra jau ketvirtą dešimtį skaičiuojantis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS. Jis kasmet suteikia Rokiškio bei aplinkinių Aukštaitijos regiono rajonų gyventojams unikalią galimybę nevykstant į didžiuosius Lietuvos miestus pamatyti geriausius Lietuvos profesionalių teatrų pastatymus. Tai – vienintelis teatrų festivalis Lietuvoje be pertraukų gyvuojantis keturis dešimtmečius, išlaikęs prizų-premijų teikimo ir teatrų rėmimo tradicijas. Savo ilgaamžiškumu bei unikalumu jis tapo ir visos Lietuvos kultūrinio gyvenimo reiškiniu.

Pirmasis profesionalių teatrų festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ įvyko 1985 metų kovo mėnesį tuometinio Rokiškio rajono vykdomojo komiteto pirmininko Vytauto Sketerio (1928-11-20 – 2005-02-04) iniciatyva.

Iš pradžių festivalių dalyviai rodydavo spektaklius ne tik Rokiškio mieste, bet ir kaimuose. Nuo 1991 m., pasikeitus ekonominei situacijai, festivalis vyksta tik Rokiškio kultūros centre. Būta ir sunkmečių – žiūrovais neužpildytų ir šaltų salių, sumažėjusių galimybių teatrams atvykti, nepalankių politinių vėjų ir kt. Bet visa tai įveikė Lietuvos profesionalių teatrų nuoširdus palaikymas, rėmėjų ištikimybė bei pačių organizatorių didžiulis entuziazmas. Nuo 2001 metų vėl galime džiaugtis gausiai į salę besirenkančiais žiūrovais. 

Kasmet geriausius visų Lietuvos profesionalių teatrų spektaklius, reprezentuojančius teatrų kūrybinius ieškojimus, pamato apie 8000 žiūrovų ne tik iš Rokiškio miesto ir rajono, bet ir iš Ignalinos, Kupiškio, Zarasų, Biržų, Ukmergės, Vilniaus, Kauno bei kt. Festivalyje kasmet dalyvauja iki 20 teatrų, kurie parodo daugiau nei 20 įvairaus spektro spektaklių (trečdalis iš jų – skirti vaikams ir jaunimui).                

Tradiciškai, festivalyje pasirodantys teatrai pretenduoja į įsteigtus prizus: pagrindinis – už geriausią spektaklį, už geriausią spektaklį vaikams (iki 1992 m. šis prizas vadinosi „už geriausią lėlių spektaklį“), už geriausius vyro ir moters vaidmenis, už antraplanį vaidmenį (1998–2005 m. vadinosi „už epizodinį vaidmenį“) , nuo 1986 m. simpatiškiausiam (-iai) aktoriui (-ei), nuo 2003 m. – perspektyviausiam (-iai) aktoriui (-ei) bei kiti specialūs prizai (nuo 1990 m.). 1985–1993 m. buvo teikiami prizai geriausiam lėlės aktoriui. Nuo 1995 metų prizai buvo pakeisti premijomis.

1987 metais buvo įsteigtas Žiūrovų prizas, susidedantis iš piniginės premijos ir rokiškėnų gaminamos produkcijos. Jį lemia žiūrovų balsavimas po spektaklių. 1992 ir 1995 m. būta ir mažųjų žiūrovų prizo.

Šiuos prizus-premijas skirsto rokiškėnų komisija. Žiuri komisijoje ilgiausiai darbuojasi Rokiškio rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir ryšių su užsienio šalimis skyriaus vedėjas Petras Blaževičius, festivalio įkūrėjo sūnus advokatas Vytautas Sketeris.     

Labai svarbi festivalio rėmimo tradicija. Vietos verslininkai kiekvienais metais svariai prisideda prie festivalio įgyvendinimo steigdami prizus, premijas, sveikina bei priima ir vaišina teatrų kolektyvus. Ištikimiausi, iki šių dienų festivalį palaikantys ir jį puoselėjantys: rajono laikraštis „Gimtasis Rokiškis“, AB „Rokiškio sūris“, UAB „Lašų duona“, UAB „Daivida“, ŽŪB „Audrupio paukštynas“, V. ir S. Jasiulevičiai, „Valstiečių žinios“, kabelinė televizija „Zirzilė“, UAB „Leokordis“, KB „Miško draugas“. Rėmėjų sąrašą kasmet papildo nauji. Yra remiančių, bet norinčių likti neįvardintais.

Šalia šių 36-us metus festivalį puoselėjančių rėmėjų, pagrindiniais išlieka Rokiškio rajono savivaldybė ir LR Kultūros ministerija (Kultūros rėmimo fondas).

Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS yra pagrindinis ir labiausiai rokiškėnų laukiamas renginys.

Nuoširdžiai dėkojame viesiems – dalyvaujantiems, remiantiems, prisidedantiems, palaikantiems, laukiantiems!

 

Rokiškio kultūros centro kolektyvas

Išsami XXXVIII Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ PROGRAMA >>> ČIA <<<

Išsami XXXVII Lietuvos profesionalių teatrų festivalio „Vaidiname žemdirbiams“ PROGRAMA >>> ČIA <<<

Komisija
40-ojo Lietuvos profesionalių teatrų festivalio VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS
SPEKTAKLIŲ VERTINIMO KOMISIJA

Jonas Buziliauskas
Teatro režisierius

Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė
Rokiškio kultūros centro direktorė

Sigitas Daščioras
Rokiškio kultūros centro dailininkas-scenografas

Irena Matelienė
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja

Mantas Meškuotis
AB „Rokiškio sūris“ atstovas

Leonardas Šablinskas
Kunigo švietėjo Jono Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas

Irena Varnienė
Rokiškio krašto literatė
Prizai

40-ojo Lietuvos profesionalių teatrų festivalio
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS
prizai

GERIAUSIAS SPEKTAKLIS – 6000,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio rajono savivaldybė

GERIAUSIAS SPEKTAKLIS VAIKAMS – 6000,00 Eur 
Steigėjas AB „Rokiškio sūris“

GERIAUSIAS MOTERS VAIDMUO – 1200,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio kultūros centras (finansuoja Lietuvos kultūros taryba)

GERIAUSIAS VYRO VAIDMUO – 1200,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio kultūros centras (finansuoja Lietuvos kultūros taryba)

GERIAUSIAS NEPAGRINDINIS VAIDMUO – 1000,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio kultūros centras (finansuoja Lietuvos kultūros taryba)

GERIAUSIA SPEKTAKLIO SCENOGRAFIJA – 1000,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio kultūros centras (finansuoja Lietuvos kultūros taryba)

ŽIŪROVŲ PRIZAS – 800,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio rajono savivaldybė

JAUNŲJŲ ŽIŪROVŲ PRIZAS – 800,00 Eur 
Steigėjas Rokiškio rajono savivaldybė

SPECIALUS ŽIURI PRIZAS – 500,00 Eur 
Steigėjas J. Katelės labdaros ir paramos fondo valdytojas Leonardas Šablinskas

Laureatai
LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIO
„VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS"
PRIZŲ LAIMĖTOJAI (1985–2020 m.)

PAGRINDINIS PRIZAS

1985 m. KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį J. Montvilos DIDYSIS GEISMAS. Režisierė Neris Karpuškaitė

1986 m. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį N. Merežkos PROLETARINIS LAIMĖS MALŪNAS. Režisierius Povilas Gaidys

1987 m. KAUNO VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį M. Koreso SENELIŲ NAMAI. Režisierius Jonas Vaitkus

1988 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį S. Šaltenio DUOKIŠKIS. Režisierius Algirdas Latėnas

1989 m. LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Kukulo, R. Tumino ČIA NEBUS MIRTIES. Režisierius Rimas Tuminas

1990 m. PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį R. Samulevičiaus pagal Vaižgantą NEBYLYS. Režisierius Algimantas Pociūnas

1991 m. LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį B. Šou PIGMALIONAS. Režisierė Irena Bučienė

1992 m. VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS už spektaklį A. Čechovo VYŠNIŲ SODAS. Režisierius Rimas Tuminas

1993 m. LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį Y. Misima MARKIZĖ DE SAD. Režisierius Jonas Vaitkus

1994 m. PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį S. J. Vitkevičiaus MAŽAME DVARELYJE. Režisierius Saulius Varnas

1995 m. LIETUVOS VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį D. Charmso ir A. Vedenskio SENĖ. Režisierius Oskaras Koršunovas

1996 m. VAIDILOS TEATRAS už spektaklį A. Čechovo IVANOVAS. Režisierius Algirdas Latėnas

1997 m. VAIDILOS TEATRAS už spektaklį J. Marcinkevičiaus MAŽVYDAS. Režisierius Algirdas Latėnas

1998 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį A. Giniočio LIŪDNOJO VAIZDO RITERIS. Režisierius Aidas Giniotis

1999 m. KAUNO VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį N. Gogolio VEDYBOS. Režisierius Valius Tertelis

2000 m. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį S. Gedos INTELIGENTIŠKAS BEPROTNAMIS. Režisierius Algimantas Pociūnas

2001 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį C. Gozzi KARALIUS ELNIAS. Režisierius Aidas Giniotis

2002 m. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį J. Hašeko romano motyvais JUOZAPAS ŠVEIKAS. Režisierius Sigitas Račkys

2003 m. OSKARO KORŠUNOVO TEATRAS už spektaklį Marius von Mayenburg UGNIES VEIDAS. Režisierius Oskaras Koršunovas

2004 m. TEATRAS MENO FORTAS už spektaklį V. Šekspyro HAMLETAS. Režisierius Eimuntas Nekrošius

2005 m. OKT/ VILNIAUS MIESTO TEATRAS už spektaklį V. Šekspyro ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA. Režisierius Oskaras Koršunovas

2006 m. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį M. Gavrano VISKAS APIE MOTERIS. Režisierė Dalia Tamulevičiūtė

2007 m. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį C. Gozzi PRINCESĖ TURANDOT. Režisierius Aidas Giniotis

2008 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį P. Vaičiūno PATRIOTAI. Režisierius Jonas Vaitkus

2009 m. OSKARO KORŠUNOVO VILNIAUS MIESTO TEATRAS už spektaklį V. Šekspyro HAMLETAS. Režisierius Oskaras Koršunovas

2010 m. ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS už šokio spektaklį VYRAI IR MOTERYS. Choreografė Anželika Cholina

2011 m. VALSTYBINIS VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS už spektaklį M. Ivaškevičiaus MISTRAS. Režisierius Rimas Tuminas

2012 m. OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS už spektaklį – inscenizaciją pagal V. Šekspyro AUDRA ir kitus jo kūrinius MIRANDA. Režisierius Oskaras Koršunovas

2013 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Jablonskajos STABMELDŽIAI. Režisierius Jonas Vaitkus

2014 m. NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS už spektaklį Sofi Oksanon APSIVALYMAS. Režisierius Jonas Jurašas

2015 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Šekspyro KARALIUS LYRAS. Režisierius Jonas Vaitkus

2016 m. KAUNO ŠOKIO TEATAS „AURA“ už šokio spektaklį GODOS. Choreografės Birutė Letukaitė (Lietuva), Anne Ekenes, Pia Holden (Norvegija)

2017 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį roko fantasmagorija EDIS AGREGATAS, ARBA NEMIRŠTANČIO OPTIMISTO GYVENIMAS IR MIRTIS. Muzikos ir libreto autorius, režisierius Aidas Giniotis

2018 m. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį KALĖS VAIKAI. Režisierius Eimuntas Nekrošius

2019 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS IR TEATRAS „MENO FORTAS“ už spektaklį CINKAS. Režisierius Eimuntas Nekrošius

2020 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį MIEGO BROLIS pagal R. Schneider romaną. Režisierius Adomas Juška

2021 m. VALSTYBINIAM ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį REMYGA pagal Rimanto Kmitos pjesę „Remyga". Režisierius Oskaras Koršunovas

2022 m. KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRUI už spektaklį Mindaugo Nastaravičiaus MIŠKELIS. Režisierius Valentinas Masalskis

2023 m. ŠIAULIŲ VALSTYBINIAM DRAMOS TEATRUI už spektaklį PRARASTA KATARINOS BLUM GARBĖ pagal Heinricho Boll apysaką. Režisierius Agnius Jankevičius

2024 m. NACIONALINIAM KAUNO DRAMOS TEATRUI už spektaklį Daivos Čepauskaitės KAI MES BŪSIM JAUNI. Režisierius Aleksandr Špilevoj

ŽIŪROVŲ PRIZAS

1987 m. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį L. Razumovskajos SESERYS. Režisierius Povilas Gaidys

1988 m. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį M. Roščino TIK VILTIS. Režisierė Nijolė Adomėnaitė

1989 m. PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Vienuolio PRIEBLANDA. Režisierius Juozas Miltinis

1990 m. PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį R. Samulevičiaus pagal Vaižgantą NEBYLYS. Režisierius Algimantas Pociūnas

1991 m. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Gibsono STEBUKLADARĖ. Režisierius Ugis Brikmanis

1992 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Nikolaji RUDENS ISTORIJA. Režisierius Aivars Helde

1993 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Ostrovskio VĖLYVA MEILĖ. Režisierius Antonas Griškevičius

1994 m. KAUNO VALSTYBINIS AKADEMINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Šekspyro DVYLIKTOJI NAKTIS. Režisierė Karen Džonson

1995 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį E. Eikborno NORMANŲ PERGALĖS. Režisierius Kostas Smoriginas

1996 m. PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį E. Tomsono PRIE AUKSINIO EŽERO. Režisierius Raimundas Banionis

1997 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Asovskio ir L. M. Zaikausko DANGAUS KRANTAS. Režisierius Linas Marius Zaikauskas

1998 m. VAIDILOS TEATRAS už spektaklį E. de Fillipo FILUMENA MARTURANO. Režisierius Henrikas Vancevičius

1999 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Čechovo DĖDĖ VANIA. Režisierius Linas Marius Zaikauskas

2000 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį G. Gorino KINAS IV. Režisierius Jurijus Popovas

2001 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį C. Gozzi KARALIUS ELNIAS. Režisierius Aidas Giniotis

2002 m. PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Cagarelio CHANUMA. Režisierius Rimantas Teresas

2003 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį PASKUTINIAI BREMENO MUZIKANTAI. Režisierius Aidas Giniotis

2004 m. ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS už šokio spektaklį CARMEN. Choreografė Anželika Cholina

2005 m. OKT / VILNIAUS MIESTO TEATRAS už spektaklį V. Šekspyro ĮSTABIOJI IR GRAUDŽIOJI ROMEO IR DŽULJETOS ISTORIJA. Režisierius Oskaras Koršunovas

2006 m. LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS už spektaklį R. Cooney MEILĖ PAGAL GRAFIKĄ. Režisierius Adolfas Večerskis

2007 m. TEATRAS ATVIRAS RATAS už spektaklį ATVIRAS RATAS. Režisierius Aidas Giniotis

2008 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS spektaklį P. Vaičiūno PATRIOTAI. Režisierius Jonas Vaitkus

2009 m. KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS už spektaklį E. E. Schmitt OSKARAS IR PONIA ROŽĖ. Režisierius Povilas Gaidys

2010 m. PANEVĖŽIO JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį Ž. Puare BEPROTIŠKAS SAVAITGALIS. Režisierius Albinas Keleris

2011 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį M. Macevičiaus PRAKEIKTA MEILĖ. Režisierius Agnius Jankevičius

2012 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį D. Vasermano SKRYDIS VIRŠ GEGUTĖS LIZDO. Režisierius Valerijus Griško

2013 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį A. Jablonskajos STABMELDŽIAI. Režisierius Jonas Vaitkus

2014 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį Žemaitės TRYS MYLIMOS. Režisierius Algirdas Latėnas

2015 m. NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS už spektaklį pagal Ievos Simonaitytės romaną AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS. Režisierius Agnius Jankevičius

2016 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį VARNAS autorius Carlo Gozzi. Režisierius Aidas Giniotis

2017 m. KAUNO ŠOKIO TEATRAS „AURA“ už spektaklį NORIU MAITINANČIOS DIENOS IŠ TAVO RANKŲ. Choreografė Birutė Letukaitė

2018 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS už spektaklį PIGMALIONAS. Režisierė Linda Urbona

2019 m. VILNIAUS MIESTO TEATRAS „ATVIRAS RATAS“ už spektaklį CV, ARBA KAS AŠ ESU. Režisierius Justas Tertelis

2020 m. VILNIAUS MIESTO TEATRAS „ATVIRAS RATAS“ už spektaklį TIK SUAUGUSIEMS. Režisierius ir dramaturgas Justas Tertelis

2021 m. JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRUI už spektaklį Teatrinis blefas VOLPONĖ pagal Ben Jonson pjesę. Režisierius Aidas Giniotis

2022 m. KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRUI už spektaklį Mindaugo Nastaravičiaus MIŠKELIS. Režisierius Valentinas Masalskis

2023 m. PANEVĖŽIO MUZIKINIAM TEATRUI už baletą KARMEN. Režisierė choreografė Marija Simona Šimulynaitė

2024 m. KAUNO VALSTYBINIAM MUZIKINIUI TEATRUI už miuziklą AIDA. Režisierius Vytenis Pauliukaitis

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ MOTERS VAIDMENĮ

1985 m. MONIKAI MIRONAITEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje H. Miulerio „Tyli naktis“. Rež. R. Tuminas

1986 m. REGINAI VARNAITEI už vaidmenį Kauno valstybino dramos teatro spektaklyje E. Mikulėnaitės „Visada tas pats“. Rež. G. Padegimas

1987 m. NIJOLEI MIRONČIKAITEI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje Ž. Kokto „Baisūs tėvai“. Rež. R. Steponavičiūtė

1988 m. VALENTINAI LEONAVIČIŪTEI už vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje M. Roščino „Tik viltis“. Rež. N. Adomėnaitė

1989 m. TATJANAI MAJOROVAI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje T. Viljamso „Ištatuiruotoji rožė“. Rež. I. Petrovas

1990 m. JANINAI MATEKONYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje V. Jelisejevos „Kvadratas“. Rež. E. Nekrošius

1991 m. DOLORESAI KAZRAGYTEI už vaidmenį Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje pagal R. Granauską „Gyvenimas po klevu“. Rež. J. Dautartas

1992 m. EGLEI GABRĖNAITEI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje A. Čechovo „Vyšnių sodas“. Rež. R.Tuminas

1993 m. EGLEI MIKULIONYTEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje Y. Misima „Markizė de Sad“. Rež. J. Vaitkus

1994 m. RENATAI VAGNERYTEI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje A. Galino pjesėje „Sorry“. Rež. I. Machovskis

1995 m. RASAI LAZAUSKAITEI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje R. Bredberio „Aš gyvas“. Rež. E. Gabrėnaitė ir A. Dapšys

1996 m. VALENTINAI LUKJANENKO už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje Euripido „Medėja“. Rež. L.M. Zaikauskas

1997 m. RENATAI VAGNERYTEI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje V. Aisovskio ir L. M. Zaikausko „Dangaus krantas“. Rrež. L. M. Zaikauskas

1998 m. VIRGINIJAI KOCHANSKYTEI už vaidmenį Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje A. Fugardo „Sveikas ir sudie“. Rež. A. Lebeliūnas

1999 m. LARISAI POPOVAI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje A. Čechovo „Dėdė Vania“. Rež. L. M. Zaikauskas

2000 m. NIJOLEI GELŽINYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje J. Murelio „Memuarai“. Rež. D. Tamulevičiūtė

2001 m. NIJOLEI NARMONTAITEI už vaidmenį teatro Džiugena spektaklyje T. Makneilio „Meistriškumo pamokos. Rež. G. Padegimas

2002 m. EGLEI MIKULIONYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje A. Strindbergo „Freken Julija“. Rež. J. Lingys

2003 m. LIGITAI KONDROTAITEI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje T. Viljamso „Geismų tramvajus“. Rež. R. Vikšraitis

2004 m. GIEDREI ZAŠČIŽINSKAITEI už vaidmenį Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklyje „Carmen“. Choreografė A. Cholina

2005 m. GINTAREI LATVĖNAITEI už Salės vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras“. Rež. R. Tuminas

2006 m. ALDONAI BENDORIŪTEI už Sulamidės vaidmenį teatro Meno Fortas spektaklyje pagal Senojo Testamento poemą „Giesmių giesmė“. Rež. E. Nekrošius

2007 m. RASAI RAPALYTEI už Editos Piaf vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Dienos ir dainos“. Rež. R. Morkūnas

2008 m. JŪRATEI BUDRIŪNAITEI už Noros vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje H. Ibseno „Nora“. Rež. S. Račkys

2009 m. EGLEI GABRĖNAITEI už Dorisės, ELVYRAI PIŠKINAITEI už Idos ir NIJOLEI NARMONTAITEI už Liucilės vaidmenis Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje I. Menchellio ,,Kapinių klubas“. Rež. A. Latėnas

2010 m. EGLEI GABRĖNAITEI už Violetos Veston vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje T. Letts „Vestonai“. Rež. V. Malinauskas

2011 m. INGAI MAŠKARINAI už senelės Ninos Antonovnos vaidmenį  Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje M. Macevičiaus „Prakeikta meilė“. Rež. A. Jankevičius

2012 m. INESAI PALIULYTEI už Liudos Hananos vaidmenį Panevėžio Miltinio dramos teatro spektaklyje pagal G. Grekovą „Hanana, kelkis ir eik“. Rež. R. Augustinas A.

2013 m. ALDONAI BENDORIŪTEI už Tamaros vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje V. Sigarevo „Gupelė“. Rež. A. Lebeliūnas

2014 m. NELEI SAVIČENKO už Irinos Arkadinos vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje A. Čechovo „Žuvėdra“. Rež. O. Koršunovas

2015 m. MONIKAI VAIČIULYTEI už mokytojos Erikos Rot vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje Mariaus fon Majenburgo „Kankinys“. Rež. O. Koršunovas

2016 m. VIKTORIJAI KUODYTEI už Bado meistro vaidmenį MENO FORTO spektaklyje „Bado meistras“. Rež. E. Nekrošius

2017 m. ALDONAI BENDRIŪTEI už Rotmistro žmonos Lauros vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Tėvas“. Rež. M. Kimele

2018 m. BEATAI MOLYTEI už Nastasjos Filipovnos vaidmenį Anželikos Cholinos šokio teatro spektaklyje „Idiotas“. Choreografė A. Cholina

2019 m. NELEI SAVIČENKO už Sofjos Tolstajos vaidmenį Lietuvos Rusų dramos teatro spektaklyje „Rusiškas romanas“. Rež. O. Koršunovas

2020 m. IEVAI KANIUŠAITEI už Saros ir Sašos vaidmenis Meno forto teatro spektaklyje „1+1═1“ A. Čechov „Ivanovas“ motyvais. Rež. Ieva Kaniušaitė

2021 m. VIKTORIJAI KUODYTEI už ALEKSANDROS vaidmenį Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje ĮSTRIGĘ pagal Ildikó Ságodi dramaturginius tyrimus. Režisierius Árpád Schilling

2022 m. JEVGENIJAI GLADIJ už Goldos vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje ATMINIMO MALDA pagal Šalom Aleichemo kūrinių motyvus. Režisierius Vladimir Gurfinkel

2023 m. DIGNAI KULIONYTEI už Mašos vaidmenį OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklyje Antono Čechovo ŽUVĖDRA. Režisierius Jokūbas Brazys

2024 m. DIANAI KAMARAUSKAITEI už Džesės vaidmenį KEISTUOLIŲ TEATRO 
spektaklyje Marsha Norman LABANAKT, MAMA. Režisierė Ieva Stundžytė

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ VYRO VAIDMENĮ

1985 m. VYTAUTUI PAUKŠTEI už vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje V. Merežkos „Nakties žaidimas“ (rež. P. Gaidys)

1986 m. LEONIDUI VLADIMIROVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje V. Rozovo „Keturi lašai“ (rež. I. Petrovas)

1987 m. VLADUI BAGDONUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje Just. Marcinkevičiaus „Daukantas“ (rež. D. Tamulevičiūtė)

1988 m. GEDIMINUI KARKAI už vaidmenį Panevėžio dramos teatro spektaklyje J. Glinskio „Grasos namai“ (rež. A. Pociūnas)

1989 m. VIKTORUI VALAŠINUI už vaidmenį Kauno valstybinio dramos teatro spektaklyje B. Sruogos „Baisioji naktis“ (rež. V. Balsys)

1990 m. KOSTUI SMORIGINUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje V. Jelisejevos „Kvadratas“ (rež. E. Nekrošius)

1991 m. ANTANUI ŠURNAI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje D. Fo „Anarchisto mirtis“ (rež. R. Vilkaitis)

1992 m. ARTIOMUI INOZEMCEVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje A. Nikolaji „Rudens istorija“ (rež. A. Helde)

1993 m. GERARDUI ŽALĖNUI ir ROMUI RAMANAUSKUI už vaidmenis Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje B. Sleido „Kitais metais tuo pačiu laiku“ (rež. V. Bagdonas)

1994 m. SIGITUI RAČKIUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje B. Brechto „Galilėjus“ (rež. R.Tuminas)

1995 m. ALBINUI KELERIUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje N. Simono „Vienas iš paskutiniųjų aistros kamuojamų meilužių“ (rež. G. Gabrėnas)

1996 m. DONATUI BANIONIUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje E. Tompsono „Prie auksinio ežero“ (rež. R. Banionis) ir ALGIMANTUI MASIULIUI už vaidmenį Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje D. Kilčio „Mielasis apgavikas“ (rež. G. Padegimas)

1997 m. SAULIUI BAREIKIUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje E. Rostano „Sirano“ (rež. I. Jonynas)

1998 m. SIGITUI RAČKIUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje Gr. Kanovičiaus „Nusišypsok mums, Viešpatie“ (rež. R. Tuminas)

1999 m. VYTAUTUI GRIGOLIUI už vaidmenį Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje N. Gogolio „Vedybos“ (rež. V. Tertelis)

2000 m. ROLANDUI KAZLUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo dramos teatro spektaklyje J. Murelio „Memuarai“ (rež. D. Tamulevičiūtė)

2001 m. VYTAUTUI RUMŠUI už vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje Ž. B. Moljero „Šykštuolis“ (rež. I. Bučienė)

2002 m. SIGITUI JAKUBAUSKUI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje J. Hašeko romano motyvais „Juozapas Šveikas“ (rež. S. Račkys)

2003 m. VLADIMIRUI JEFREMOVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje A. Ostrausko „Savi žmonės – atsiskaitysime“ (rež. V. Tertelis)

2004 m. DARIUI MEŠKAUSKUI už Svajūno Kirmio vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Tautkrūša“ (rež. A. Giniotis)

2005 m. ANTANUI VENSKUI už Ezopo vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje H. Fiheiredo „Lapė ir vynuogės“ (rež. R. Steponavičiūtė)

2006 m. REGIMANTUI ADOMAIČIUI už Tėvo vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje F. Bordono „Paskutiniai mėnesiai“ (rež. - statytojas R.Tuminas, rež. A. Dapšys)

2007 m. ANDRIUI KANIAVAI už Bobo vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje „Penktas veiksmas“ (rež. A. Kaniava)

2008 m. ROLANDUI KAZLUI už Napoleono Šereikos vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje P. Vaičiūno „Patriotai“ (rež. J. Vaitkus)

2009 m. DARIUI MEŠKAUSKUI už Hamleto vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje V. Šekspyro „Hamletas“ (rež. O. Koršunovas)

2010 m. VALENTINUI MASALSKIUI už Pasaulio gerintojo vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje T. Bernhardo ,,Pasaulio gerintojas“ (rež. V. Masalskis )

2011 m. SIGITUI JAKUBAUSKUI už Puntilos vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje B. Brechto „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“ (rež. A. Pociūnas)

2012 m. POVILUI BUDRIUI už Prospero vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje-inscenizacijoje pagal V.Šekspyro kūrinius „Miranda“ (rež. O. Koršunovas)

2013 m. VYTAUTUI RUMŠUI už Alfredo Ilio vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje F. Diurenmato „Damos vizitas“ (rež. E. Jaras)

2014 m. ROLANDUI KAZLUI už Kristijono Donelaičio vaidmenį Vilniaus teatro Lėlė spektaklyje „Ne pagal šio pasaulio madą“ (inscenizacijos aut. ir rež. R. Kazlas)

2015 m. VYTAUTUI ANUŽIUI už Karaliaus Lyro vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje V. Šekspyro „Karalius Lyras“ (rež. J. Vaitkus)

2016 m. AIDUI MATUČIUI už Fiodoro vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje „Kaštonė“ (rež. Arvydas Lebeliūnas) ir Bifo vaidmenį spektaklyje „Komivojažieriaus mirtis“ (rež. Arvydas Lebeliūnas)

2017 m. DONATUI ŽELVIUI už kontrabosisto vaidmenį Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje „Kontrabosas“ (rež. Valentinas Masalskis)

2018 m. REMIGIJUI VILKAIČIUI už už Jobo vaidmenį spektaklyje „Jobo knyga“ (rež. Eimuntas Nekrošius).

2019 m. RYČIUI SALADŽIUI už vaidmenį Lietuvos Nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Durys“ (rež. Jo Strømgren)

2020 m. MATUI PRANSKEVIČIUI už Katurjano vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje „Pagalvinis“ pagal M. McDonagh pjesę (rež. Ieva Stundžytė)

2021 m. ROLANDUI KAZLUI už VAIKŠČIOTOJO vaidmenį TEATRO DIENOS spektaklyje PASIVAIKŠČIOJIMAS pagal Roberto Walserio apsakymą „Pasivaikščiojimas". Režisierius Rolandas Kazlas

2022 m. JONUI BARANAUSKUI už Franko vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje Lars Norén DEMONAI. Režisierius Darius Rabašauskas

2023 m. SIMONUI LUNEVIČIUI ir DONATUI ŽELVIUI už Estragono ir Vladimiro vaidmenis Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje Samuelio Becketto BELAUKIANT GODO. Režisierius Paulius Pinigis

2024 m. JUSTUI TERTELIUI už vidutinio aktoriaus vaidmenį ATVIRAS RATAS / VILNIAUS MIESTO TEATRAS spektaklyje PRAeis. Režisierius Justas Tertelis

PRIZAS UŽ EPIZODINĮ VAIDMENĮ

1998 m. ANDRIUI ŽEBRAUSKUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje Gr. Kanovičiaus „Nusišypsok mums, Viešpatie“ (rež. R. Tuminas)

1999 m. IRENAI KRIAUZAITEI už vaidmenį Vilniaus Senamiesčio teatro spektaklyje A. Bausio „Veršio sapnas“ (rež. V. Pranulis)

2000 m. VILHELMUI VAIČEKAUSKUI už vaidmenį Kauno valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje D. Juronytės „Randor Kvit Arba kas gudresnis“ (rež. D. Juronytė)

2001 m. GYČIUI PADEGIMUI už vaidmenį Džiugenos teatro spektaklyje T. Makneilio „Meistriškumo pamokos“ (rež. G. Padegimas)

2002 m. JELENAI MAIVINAI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje A. Ostrovskio „Be kaltės kalti“ (rež. A. Inozemcevas ir D. Tamulevičiūtė)

2003 m. BALIUI BARAUSKUI už vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje Č. Dikenso „Pikviko klubo užrašai“ (rež. S. Račkys)

2004 m. ANTANUI VENCKUI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje „Daktaras ir Mangaryta“ (rež. V. V. Landsbergis)

2005 m. JEVGENIJUI BOČIAROVUI už Kambarinės vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje R. Cooney „Nr. 13 (out of order)“ (rež. E. Murašovas)

PRIZAS UŽ ANTRAPLANĮ VAIDMENĮ

2006 m. RYČIUI SALADŽIUI už Seržanto Sievos vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje Brolių Presniakovų „Vaidinant auką“ (rež. O. Koršunovas)

2007 m. MILEI ŠABLAUSKAITEI už Babos Olgos vaidmenį Kauno valstybinio dramos teatro spektaklyje M. Macevičiaus „Antoškos Kartoškos“ (rež. R. Kudzmanaitė)

2008 m. VALENTINUI MASALSKIUI už Žoržo vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje M. F. Marsot „Laukim skambučio“ (rež. V. Masalskis)

2009 m. JUOZUI ŽIBŪDAI už Grafo de Gišo vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje E. Rostando ,,Sirano de Beržerakas“ (rež. A. Pociūnas)

2010 m. SIGITUI JAKUBAUSKUI už Kaimyno vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje M. Lado „Labai paprasta istorija“ (rež. G. Padegimas )

2011 m. VYTAUTUI ANUŽIUI už piršlio, generalinio ir gydytojo vaidmenis Klaipėdos dramos teatro spektaklyje G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“ (rež. J. Vaitkus)

2012 m. ALGIRDUI PAULAVIČIUI už Juozo Hananos vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje pagal G. Grekovą „Hanana, kelkis ir eik“ (rež. R. A. A.)

2013 m. GEDIMINUI SEDEREVIČIUI už Benamio vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje A. Jablonskajos „Stabmeldžiai“ (rež. J. Vaitkus)

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ NEPAGRINDINĮ VAIDMENĮ

2014 m. POVILUI  BUDRIUI už klasės Auklėtojo Tijūno vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Atžalynas“ (rež. J.Vaitkus)

2015 m. JŪRATEI ONAITYTEI už Ilžės vaidmenį Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklyje „Gentis“ (rež. A. Jankevičius)

2016 m. DALIAI STORYK už Motinos vaidmenį Lietuvos Nacionalinio dramos teatro spektaklyje „Intymūs pokalbiai“ (inscenizacijos autorius ir režisierius V. Rumšas)

2016 m. VALENTINUI KIREJEVUI už Ametistovo vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje „Zoikos butas“ (rež. R. Atkočiūnas)

2017 m. NIJOLEI SABULYTEI už uklės vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Tėvas“ (rež. M. Kimele)

2018 m. DONATUI ŠVIRĖNUI už Elgetos, buvusio teisėjo ir ponaičio Maro vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje „Kalės vaikai“ (rež. E. Nekrošius)

2019 m. AUŠRAI PUKELYTEI už vaidmenis Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje „Vienos miško pasakos“ (rež. Y. Ross) bei Valstybinio jaunimo teatro ir Teatro „Meno fortas“ spektaklyje „Cinkas“ (rež. E. Nekrošius)

2020 m. ALEKSUI KAZANAVIČIUI už kunigo vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje „Miego brolis“ (rež. Adomas Juška)

2021 m. MARIUI ČIŽAUSKUI už ŽMOGAUS IŠ MYTIŠČIŲ vaidmenį OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklyje ŽMOGUS IŠ
PODOLSKO. Režisierius Oskaras Koršunovas

2022 m. VALENTIN NOVOPOLSKIJ už piršlio vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje ATMINIMO MALDA pagal Šalom Aleichemo kūrinių motyvus. Režisierius Vladimir Gurfinkel

2023 m. LAURYNUI LUOTEI už Poco vaidmenį Klaipėdos jaunimo teatro spektaklyje Samuelio Becketto BELAUKIANT GODO. Režisierius Paulius Pinigis

2024 m. SEVERINUI NORGAILAI už Ivaro vaidmenį VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO spektaklyje Artūrs Dicis SKRAIDANTIS TRAVOLTA. Režisierius Toms Treinis

PRIZAS SIMPATIŠKIAUSIAM (-IAI) AKTORIUI (-EI)

1986 m. EGLEI GABRĖNAITEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje A. Gelmano „Akis į akį su visais“ (rež. I. Bučienė)

1987 m. MINDAUGUI CAPUI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje N. Makiavelio „Mandragora“ (rež. H. Vancevičius)

1988 m. GEDIMINUI STORPIRŠČIUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje S.Šaltenio „Duokiškis“ (rež. A. Latėnas)

1989 m. INGEBORGAI DAPKŪNAITEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje L. Razumovskajos „Brangioji mokytoja“ (rež. V. Balsys)

1990 m. ANDRIUI KANIAVAI už vaidmenį Marijampolės valstybiniame dramos teatro spektaklyje Daltono „Arkliai-pacientai“ (rež. V. Balsys)

1991 m. VIRGINIJAI KELMELYTEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje „Pigmalionas“ (rež. I. Bučienė)

1992 m. ILONAI BALSYTEI už vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje D. Bisseto pasakų motyvais „Aukštyn kojom“ (rež. R. Vikšraitis)

1993 m. EDITAI ŠAKALYTEI už vaidmenį Lietuvos valstybinio akademinio dramos teatro spektaklyje Y. Misima „Markizė De Sad“ (rež. J. Vaitkus)

1994 m. ROLANDUI KAZLUI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje R. Blaumanio „Siuvėjų dienos Silmačiuose“ (rež. Gaidys) ir RIMANTAI VAIČEKONYTEI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje R. Toma „Aštuonios mylinčios moterys“ (rež. N. Mirončikaitė)

1995 m. VIKTORUI MITIAJEVUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje pagal T. Kantorą „Pasaulio pakrašty“ (rež. L. M. Zaikauskas)

1996 m. EGLEI AUKŠTAKALNYTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro spektaklyje Ch. Ballance „Mergaitė ir drakonas“ (rež. V. J. Tūras)

1997 m. LINAI ŠIMKUTEI už vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje P. Šeferio „Juodoji komedija“ (rež. P. Gaidys)

1998 m. VAIVAI MAINELYTEI už vaidmenį Vaidilos teatro spektaklyje E. de Fillipo „Filumena Marturano“ (rež. H. Vancevičius)

1999 m. RASAI KULYTEI už vaidmenį Vilniaus Senamiesčio teatro spektaklyje A. Bausio „Veršio sapnas“ (rež. V. Pranulis)

2000 m. ROMUALDUI URVINIUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje Ž. B. Moljero „Tariamas ligonis“ (rež. R. Teresas)

2001 m. RIMANTEI VALIUKAITEI už vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje Ž. B. Moljero „Šykštuolis“ (rež. I. Bučienė)

2002 m. RIMANTUI JOVUI už vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje A. Cagarelio „Chanuma“ (rež. R. Teresas)

2003 m. VALDAI BIČKUTEI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje C. Goldonio „Triufaldino, arba dviejų ponų tarnas“ (rež. R. Tuminas)

2004 m. RAMŪNUI RUDOKUI už vaidmenį teatro Meno fortas spektaklyje V. Šekspyro „Hamletas“ (rež. E. Nekrošius)

2005 m. EGLEI ŠPOKAITEI už Dezdemonos vaidmenį spektaklyje V. Šekspyro „Otelas“ (rež. E. Nekrošius)

2006 m. ŽIVILEI BAIKŠTYTEI už Sulamitos vaidmenį Choreografinių projektų teatro Vilniaus baletas spektaklyje „Sulamita“ (rež. ir choreografas J. Smoriginas)

2007 m. VLADIMIRUI SEROVUI už taksisto Bilo vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje R. Cooney „Juokingi pinigai“ (rež. A. Girba)

2008 m. ALEKSANDRAI METALNIKOVAI už Loros vaidmenį Lietuvos Rusų dramos teatro spektaklyje E. E. Schmitt „Dviejų pasaulių viešbutis“ (rež. S. Račkys)

2009 m. AGNEI KAKTAITEI už Kaliausės vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje „Geltonų plytų kelias“ (rež. A. Giniotis)

2010 m. SAULIUI ČIUČELIUI už Žvaigždžių vaiko vaidmenį Kauno valstybinio dramos teatro spektaklyje L. Razumovskajos ir A. Obrazcovo „Žvaigždžių vaikas“ (rež. A. Lebeliūnas)

2011 m. RASAI SAMUOLYTEI už Olgos vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje pagal M. Gorkį „Vasarotojai“ (rež. A. Giniotis)

2012 m. AINIUI STORPIRŠČIUI už vaidmenį VŠĮ Laimingi žmonės mono spektaklyje „Atėjau, pamačiau, negalėjau“ (autorius ir rež. V. V. Landsbergis)

2013 m. INGAI JARKOVAI už Anės Šerli vaidmenį Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje L. M. Montgomery „Anė iš Žaliastogių“ (rež. A. Gluskinas)

2014 m. AGNEI ŠATAITEI už Severiutės vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje Juozo Tumo-Vaižganto „Dėdės ir Dėdienės“ (rež. G. Tuminaitė)

2015 m. SIMPATIŠKIAUSIAI TRUPEI Klaipėdos jaunimo teatrui už anti-operą Pamoka“ pagal E. Jonesko pjesę

2016 m. ELŽBIETAI LATĖNAITEI už Labdarės vaidmenį Valstybinio Vilniaus Mažojo teatro spektaklyje Bedalis ir labdarys“ autorė Paulina Puknytė (rež. G. Tuminaitė)

2017 m. GRETAI PETROVSKYTEI už nuotakos sesers vaidmenį Oskaro Koršunovo spektaklyje „Vestuvės“ pagal Bertoldo Brechto pjesę „Miesčioniškos vestuvės“ (rež. O. Koršunovas)

2018 m. Lietuvos nacionalinio dramos teatro neprofesionalams už spektaklį „Žalia pievelė“ (rež. J. Tertelis, K. Werner)

2019 m. VAIDOTUI ŽITKUI už vaidmenis Vilniaus Keistuolių teatro spektaklyje „Riešutų duona“, pagal S. Šaltenio apysaką (rež. A. Giniotis) ir Vilniaus miesto teatro „Atviras ratas“ spektaklyje „CV, arba kas aš esu?“ (rež. ir dramaturgas J. Tertelis)

PRIZAS PERSPEKTYVIAUSIAM (-IAI) AKTORIUI (-EI)

2003 m. VYTAUTUI RUMŠUI už Florindo Aretuzi vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje C. Goldonio „Triufaldino, arba dviejų ponų tarnas“ (rež. R. Tuminas)

2004 m. ILONAI KVIETKUTEI už vaidmenį Valstybino Vilniaus Mažojo teatro spektaklyje V. Srbljanovič „Šeimyninės istorijos“ (rež. R. Tuminas)

2005 m. RAMŪNUI CICĖNUI už Kazimiero Pokšto vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje M. Ivaškevičiaus „Madagaskaras“ (rež. R. Tuminas)

2006 m. IEVAI STUNDŽYTEI už Džiuljetos vaidmenį Keistuolių teatro K. Antanėlio ir S. Gedos roko operoje „Meilė ir mirtis Veronoje“ (rež. A. Giniotis)

2007 m. MARIJAI KORENKAITEI už princesės Turandot vaidmenį Šiaulių dramos teatro spektaklyje C. Gozzi „Princesė Turandot“ (rež. A. Giniotis)

2008 m. ILONAI KVIETKUTEI už Brigitos vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje „Kartu“, pagal D.Čepauskaitės pjesę „Pupos“ (rež. D. Gavenonis ir J. Paulėkaitė)

2009 m. PAULIUI PINIGIUI už Aleno Strengo vaidmenį Panevėžio teatro Menas spektaklyje P. Šeferio ,,Equus“ (rež. R. Morkūnas)

2010 m. AINIUI STORPIRŠČIUI už Martyno vaidmenį teatro Atviras ratas spektaklyje J. Tertelio ,,Sudie, idiotai!“ (rež. A.Giniotis) ir Aukselio, Modesto bei aktoriaus Andriaus vaidmenis Utopijos teatro spektaklyje „Dekalogas“ (rež. G. Varnas)

2011 m. MONIKAI VAIČIULYTEI už Marijos vaidmenį Klaipėdos dramos teatro spektaklyje G. Grajausko „Mergaitė, kurios bijojo Dievas“ (rež. J. Vaitkus)

2012 m. KAROLIUI ALGIMANTUI BUTVIDUI, ŠARŪNUI DATENIUI, IMANTUI PRECUI, EDITAI ZĖČIŪTEI ir DAINIUI TARUČIUI už vaidmenis Vilniaus teatro Lėlė spektaklyje „Jūratė ir Kastautas“ (rež. V. Mazūras)

2013 m. KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRO AKTORIAMS už vaidmenis spektaklyje M. Nastaravičiaus „Paukštyno bendrabutis“ (rež. V. Masalskis) ir spektaklyje vaikams pagal Just. Marcinkevičių „Grybų karas“ (rež. V. Masalskis)

2014 m. MARTYNUI NEDZINSKUI už  Trepliovo vaidmenį Oskaro Koršunovo Vilniaus miesto teatro spektaklyje A. Čechovo „Žuvėdra“ (rež. O. Koršunovas)

2015 m. KĘSTUČIUI CICĖNUI už mokinio Benjamino Ziūdelio vaidmenį Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklyje M. fon Majenburgo „Kankinys“ (rež. O. Koršunovas)

2016 m. ROLANDUI NORMANUI už Jonuko (Jono Vyniauto) vaidmenį Juozo Miltinio dramos teatro spektaklyje Romualdas Granauskas ,,Rūkas virš slėnių“ (rež. R. Banionis)

2017 m. KĘSTUČIUI CICĖNUI už jaunikio vaidmenį Oskaro Koršunovo teatro spektaklyje „Vestuvės“ , pagal Bertoldo Brechto pjesę ,,Miesčioniškos vestuvės“ (rež. Oskaras Koršunovas)

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ LĖLIŲ SPEKTAKLĮ

1986 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį V. Matulo VILKAS IR OŽIUKAI. Režisierius Virginijus Matula

1987 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį R. Baltrušaičio SPRIGTAS. Režisierius Vitalijus Mazūras

1988 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį G. Mareckaitės SAVITRI – SAULĖS DUKRA. Režisierė Laima Lankauskaitė

1989 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį M. Vainilaičio BRUKNELĖ. Režisierė Milda Brėdikytė

1990 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį L. Dvorskio ŠOKČIOJANTI PRINCESĖ. Režisierius Algimantas Stankevičius

1991 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį J. Grušo BARBORA RADVILAITĖ. Režisierius Vitalijus Mazūras

1992 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį S. Gedos PELENĖ. Režisierius Vitalijus Mazūras

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ SPEKTAKLĮ VAIKAMS

1992 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį D. Bisseto pasakų motyvais AUKŠTYN KOJOM. Režisierius Romualdas Vikšraitis

1993 m. PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRAS už spektaklį V. Kupšio IŠGELBĖTI KENGŪRIUKĄ. Režisierius Vytautas Kupšys

1994 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį KAIP KARALAITIS AMATO MOKĖSI. Režisierė Aurelija Čeredėjevaitė

1995 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį V. V. Landsbergio KELIONĖ Į PASAULIO GALĄ. Režisierius Vytautas V. Landsbergis

1996 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS A. Giniočio už spektaklį pagal liaudies pasakas JONAS KAREIVIS. Režisierius Aidas Giniotis

1997 m. PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį J. Dautarto KIEMO ISTORIJOS. Režisierius Julius Dautartas

1998 m. VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį A. Lindgren PEPĖ ILGAKOJINĖ. Režisierius Rolandas Boravskis

1999 m. PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį J. Dautarto KIEMO ISTORIJOS –2, ARBA VISI UŽ VIENĄ. Režisierius Julius Dautartas

2000 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį S. Siudiko TRYS PARŠIUKAI. Režisierius Algirdas Mikutis

2001 m. PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį-inscenizaciją lietuvių liaudies pasakų motyvais SAULĖS VADUOTOJAS. Režisierius Valerijus Jevsejevas

2002 m. PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį-inscenizaciją Haufo ir Rytų pasakų motyvais STEBUKLINGI MAŽOJO MUKO IR KALIFO-GANDRO NUOTYKIAI. Režisierius Rimantas Teresas

2003 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį H. K. Anderseno pasakų motyvais PASAKŲ KARALIAUS TEATRAS. Režisierius Olegas Žiugžda

2004 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį DIDYSIS LĖLIŲ ŠOU. Režisierius Andrius Žiurauskas

2005 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį pagal A. Nanetti apysaką MANO SENELIS BUVO VYŠNIA. Režisierius Antanas Gluskinas

2006 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį V. V. Landsbergio PELYTĖ ZITA. Režisierius Vytautas V. Landsbergis

2007 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį J. Kunčino RAGANA IR LUKOŠIUKAS. Režisierius Algirdas Mikutis

2008 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį A. Griciaus DAKTARAS DOLITLIS. Režisierius Rimas Driežis

2009 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį D. Čepauskaitės ŽALIAS ŽALIAS OBUOLIUKAS. Režisierius Arvydas Lebeliūnas

2010 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį L. de Bomon pasakos motyvais UŽBURTOS PILIES PASLAPTIS. Režisierius Olegas Žiugžda

2011 m. VILNIAUS TEATRAS LĖLĖ už spektaklį Just. Marcinkevičiaus GRYBŲ KARAS. Režisierius Algirdas Mikutis

2012 m. KEISTUOLIŲ TEATRAS už spektaklį MYKOLAS ŽVEJAS. Režisierius Aidas Giniotis

2013 m. LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS ir KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS už spektaklį pagal J. Marcinkevičių GRYBŲ KARAS. Režisierius Valentinas Masalskis

2014 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį vaikams pagal Brolių Grimų pasaką SNIEGUOLĖ IR  SEPTYNI NYKŠTUKAI. Autorius ir režisierius Olegas Žiugžda

2015 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį pagal Liudviko Jakimavičiaus pasaką ŽIOGAS ZIGMAS ŽALGIRIO MŪŠYJE. Autorė ir režisierė Agnė Sunklodaitė

2016 m. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį pagal Antono Čechovo KAŠTONĖ. Režisierius Arvydas Lebeliūnas

2017 m. VILNIAUS TEATRUI ,,LĖLĖ“ už spektaklį DAINUOJANTIS IR ŠOKANTIS MERGAITĖS VIEVERSĖLIS. Inscenizacijos autorius ir režisierius Algirdas Mikutis

2018 m. KAUNO VALSTYBINIAM LĖLIŲ TEATRUI už spektaklį MOLINIS SAPNAS. Režisierius Andrius Žiurauskas

2019 m. VILNIAUS KEISTUOLIŲ TEATRUI už spektaklį BAMBEKLIS BAJORAS. Režisierius Aidas Giniotis.

2020 m. KEISTUOLIŲ TEATRUI už spektaklį HOP! pagal D. Bisset pasakas. Režisierius Aidas Giniotis

2021 m. KAUNO VALSTYBINIAM LĖLIŲ TEATRUI už muzikinį spektaklį BALDIS IR VIVALDIS. Režisierius Darius Krapikas ir
Rasa Bartninkaitė

2022 m. KEISTUOLIŲ TEATRUI už muzikinį spektaklį vaikams TAIPNE. Režisierius Aidas Giniotis

2023 m. PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRUI už spektaklį H. K. Anderseno pasakos motyvais ANDERSENO SAPNAS (Alavinis kareivėlis). Režisierė Oksana Dmitrijeva

2024 m. KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRUI už spektaklį TUNELIS. Režisierius, dailininkas, scenografas Miha Golob

MAŽŲJŲ ŽIŪROVŲ PRIZAS

1992 m. KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS už spektaklį A. Gudelio PASĖJO SENELIS AVIŽAS MĖNESIENOJE. Režisierius Rimas Driežis

1995 m. PANEVĖŽIO TEATRAS MENAS už spektaklį pagal Š. Pero pasaką RAUDONKEPURAITĖ. Režisierius Julius Dautartas

PRIZAS GERIAUSIAM LĖLĖS AKTORIUI (-EI)

1985 m. ONUTEI PUČKORIŪTEI už vaidmenį Vilniaus teatro Lėlė spektaklyje J. Mačiukevičiaus „Bitė Maja“ (rež. V. Mazūras)

1988 m. ELENAI ŽEKIENEI už vaidmenį Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklyje D. Griuelio „Skudurinė Onutė“ (rež. M. Brėdikytė)

1989 m. JUOZUI MARCINKEVIČIUI už vaidmenį Vilniaus teatro Lėlė spektaklyje F. G. Lorca „Dono Kristobalio Balaganėlis. Dono Perlimplino meilė“ (rež. V. Mazūras)

1990 m. VALDŽIUI ALEKSAIČIUI už vaidmenį Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklyje L. Drovskio „Skrajojanti princesė“ (rež. A. Stankevičius)

1993 m. MARYTEI MASLAUSKAITEI už vaidmenį Panevėžio dramos teatro spektaklyje  V. Kupšio „Išgelbėti kengūriuką“ (rež. V. Kupšys)

SPECIALUS ŽIURI PRIZAS

2007 m. GYČIO IVANAUSKO TEATRUI už šokio spektaklį „Praba“. Choreografas Gytis Ivanauskas

2008 m. PANEVĖŽIO TEATRUI MENAS už spektaklį J. Vaitkaus „Literatūros pamokos“ . Režisierius Vytautas Kaniušonis

2008 m. VLADIMIRUI JEFREMOVUI už Mago Radžapuro vaidmenį Lietuvos Rusų dramos teatro spektaklyje E. E. Schmitt „Dviejų pasaulių viešbutis“. Režisierius Sigitas Račkys

2015 m. ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį „Nebylys“ pagal Juozą Tumą-Vaižgantą. Režisierius - statytojas, inscenizacijos autorius - Jonas Vaitkus. Režisierius Tomas Jašinskas

2016 m. MENO FORTO TEATRUI už aukštą teatrinę kultūrą ir profesinį meistriškumą spektaklyje „Bado meistras“ autorius Francas Kafka. Režisierius Eimuntas Nekrošius

2017 m. ŠIAULŲ DRAMOS TEATRUI už originaliosios lietuvių dramaturgijos puoselėjimą spektaklyje „Vardan tos...“ pagal Petro Viačiūno pjesę „Patriotai“. Režisierius Aidas Giniotis

2021 m. KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRUI už spektaklį ĮSTRIGĘ pagal Ildikó Ságodi dramaturginius tyrimus. Režisierius Árpád Schilling

2022 m. KAUNO ŠOKIO TEATRUI „AURA" už šokio spektaklį IŠTRINTOS DURYS. Choreografė Birutė Letukaitė

2023 m. Režisieriui JOKŪBUI BRAZIUI už OKT/Vilniaus miesto teatro spektaklio Antono Čechovo ŽUVĖDRA režisūrą

2024 m. LOW AIR už šokio spektaklį ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ. Idėjos autorė, choreografė Airida Gudaitė. Režisierius Jonas Tertelis

PERSPEKTYVIAUSIAM FESTIVALIO REŽISIERIUI

2017 m. GILDUI ALEKSAI už Keistuolių teatro spektaklį ,,Heraklis“ pagal senovės graikų mitų motyvus

2018 m. PAULIUI IGNATAVIČIUI už Valstybinio Šiaulių dramos teatro spektaklį „Skulptūra“

SPECIALŪS PRIZAI

1990 m. Specialus Rokiškio liaudies teatro prizas EDMUNDUI MIKULSKIUI už vaidmenį Lietuvos rusų dramos teatro spektaklyje M. Bulgakovo „Meistras ir Margarita“ (rež. J. Maivina)

1993 m. Specialus įdomiausios scenografijos prizas dailininkui ARTŪRUI ALIUKUI už Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklio F. G. Lorca „Jei praeitų penkeri metai“ cenografiją (rež. G.Varnas)

1997 m. Specialus Aukštaičių akademijos prizas ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį P. Šegerio „Juodoji komedija“ (rež. P. Gaidys)

1998 m. Specialus Lietuviškų prekių parduotuvės prizas DALIUI SKAMARAKUI už vaidmenį Keistuolių teatro spektaklyje „Liūdnojo vaizdo riteris“ (rež. A. Giniotis)

2001 m. Specialus medžio drožėjo Venecijaus Jočio prizas VILNIAUS SENAMIESČIO TEATRUI už spektaklį E. Ionesko „Plikagalvė dainininkė“ (rež. V. Pranulis)

Specialus laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ prizasKEISTUOLIŲ TEATRUI už spektaklį C. Gozzi „Karalius elnias (rež. A. Giniotis)

2003 m. Specialus „Valstiečių laikraščio“ prizas KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRUI už spektaklį Č. Dikenso „Pikviko klubo užrašai“ (rež. S. Račkys)

Specialus S. Jasiulevičiaus IĮ „Sauliaus vaistinė“ prizas „Geriausiam komikui“ LEONARDUI POBEDONOSCEVUI už vaidmenį Valstybinio Vilniaus mažojo teatro spektaklyje K. Goldonio „Triufaldino, arba dviejų ponų tarnas“ (rež. R. Tuminas)

Specialus UAB „Lašų duona“ prizas ASTAI BAUKUTEI už vaidmenį Valstybinio jaunimo teatro inscenizacijoje pagal F. M. Dostojevskį „Dėdulės sapnas“ (rež. C. Graužinis)

2004 m. Specialus Rokiškio dailininkų klubo „Roda“, UAB „Valstiečių laikraščio“ ir UAB „Lašų duona“ prizas ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRUI už spektaklį J. Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais „Daktaras ir Margarita“ (autorius ir rež. V. V. Landsbergis)

2019 m. Jaunojo žiūrovo speciali premija  Vilniaus Keistuolių teatrui už spektaklį „Bambeklis bajoras“ (rež. A. Giniotis)

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ SPEKTAKLIO MUZIKĄ

2020 m. KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRUI už spektaklio „Graži ir ta galinga“ muziką (kūrybinė komanda: V. Kvedaravičiūtė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė, A. Zacharovaitė, M. Žemaitytė)

JAUNŲJŲ ŽIŪROVŲ PRIZAS PERSONAŽUI

2020 m. ORIONUI Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklyje „Kaip tamsa geriausiu draugu tapo“ pagal E. Yarlett kūrinį „Orionas ir tamsa“ (rež. Olegas Žiugžda)

JAUNŲJŲ ŽIŪROVŲ PRIZAS

2020 m. KEISTUOLIŲ TEATRUI už spektaklį HOP! pagal D. Bisset pasakas. Režisierius Aidas Giniotis

2021 m. Panevėžio teatrui MENAS už spektaklį PIKSELIUKAI ARBA KAS TELEFONE GYVENA. Režisierius Andrius Povilauskas

2022 m. KEISTUOLIŲ TEATRUI už muzikinį spektaklį vaikams TAIPNE. Režisierius Aidas Giniotis

2023 m. KEISTUOLIŲ TEATRUI už spektaklį DETEKTYVO D. LAPINO BYLA. Režisierius ir kompozitorius Aidas Giniotis

2024 m. Šokio teatrui DANSEMA už spektaklį NEREGĖTAS PASAULIS. Choreografė Birutė Banevičiūtė

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ SCENOGRAFIJĄ


2021 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRO dailininkei IRENAI JARUTIS už spektaklio VALIA scenografiją. Režisierius Vladimir Gurfinkel

2024 m. KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRO scenografei RENATAI VALČIK už spektaklio BŪTI ALISA scenografiją. Režisierius Didier Girauldon

PRIZAS GERIAUSIAM KOSTIUMŲ DAILININKUI

2021 m. LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRO dailininkei IRENAI JARUTIS už spektaklio VALIA kostiumus. Režisierius Vladimir Gurfinkel

PRIZAS GERIAUSIAM DAILININKUI

2022 m. GIEDRĖ BRAZYTĖ už Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklio DIEVŲ MIŠKAS pagal Balio Sruogos romaną scenografiją. Pjesės autorė ir režisierė Agnė Sunklodaitė

PRIZAS UŽ GERIAUSIĄ SCENOGRAFIJĄ / ŠVIESŲ DAILININKUI

2023 m. Scenografei RŪTAI VENSKUTEI ir šviesų dailininkui JUSTUI Bø už Klaipėdos jaunimo teatro spektaklio Samuelio Becketto BELAUKIANT GODO scenografiją ir apšvietimą. Režisierius Paulius Pinigis

2024 m. festivalio REPERTUARAS

Kovo 24 d. – balandžio 16 d.

40-asis Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Kovo 24 d. 16 val. Didžioji salė
Festivalio atidarymo spektaklis
ROKIŠKIO GENAS
Režisierė Neringa Danienė
Kūrybinis konsultantas Aleksandr Špilevoj

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Kovo 26 d. 18 val. Didžioji salė
NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS
Daiva Čepauskaitė KAI MES BŪSIM JAUNI
Režisierius Aleksandr Špilevoj

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Kovo 27 d. 12 val. Mažoji salė
TAŠKO TEATRAS
Dovilė Katiliūtė PIRŠTINĖ / Komedija vyresniems vaikams ir paaugliams
Režisierė Livija Krivickaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Kovo 27 d. 18 val. Didžioji salė
TAŠKO TEATRAS
AMERIKA PIRTYJE
Režisierius Valentinas Masalskis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Kovo 28 d. 18 val. Didžioji salė
KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS
BŪTI ALISA
Režisierius Didier Girauldon

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Kovo 29 d. 18 val. Didžioji salė
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
TUNELIS / Šviesos ir materijų spektaklis vaikams nuo 5 metų
Režisierius, dailininkas, scenografas Miha Golob

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti internetu >>> www.bilietai.lt <<<

Balandžio 3 d. 10 ir 12 val. Mažoji salė
PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
LIŪDNA LINKSMA PASAKA / Vaikams nuo 4 metų
Režisierė Alisa Gladkova

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti Rokiškio kultūros centro kasoje

Balandžio 4 d. 18 val. Didžioji salė
KAUNO VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS
AIDA / 2 dalių miuziklas
Režisierius Vytenis Pauliukaitis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 5 d. 11 ir 13 val. Mažoji salė
Šokio teatras DANSEMA
NEREGĖTAS PASAULIS
Choreografė Birutė Banevičiūtė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 5 d. 18 val. Didžioji salė
VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
Artūrs Dīcis SKRAIDANTIS TRAVOLTA
Režisierius Toms Treinis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 6 d. 18 val. Svečių namų LEOKORDIS salė (Perkūno g. 6)
LOW AIR
ME TWO / SAVOJ KRŪVOJ
Idėjos autorė, choreografė Airida Gudaitė
Režisierius Jonas Tertelis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti internetu >>> www.bilietai.lt <<<

Balandžio 7 d. 11 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
JONAS KAREIVIS
Dramaturgas ir režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 7 d. 18 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
LABANAKT, MAMA
Režisierė Ieva Stundžytė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 9 d. 18 val. Mažoji salė
ATVIRAS RATAS
PRAeis
Režisierius Justas Tertelis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 10 d. 18 val. Didžioji salė
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Laura Sintija Černiauskaitė LIUČĖ ČIUOŽIA
Režisierius Oskaras Koršunovas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 11 d. 12 val. Didžioji salė
KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
MAŽYLIS IR KARLSONAS, KURIS GYVENA ANT STOGO
Režisierė Agnė Sunklodaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 12 d. 18 val. Didžioji salė
VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
TINDER DATES pagal Gabrielės Labanauskaitės pjesę
Režisieriai Gabrielė Tuminaitė, Stas Žyrkov (Ukraina) ir Kirilas Glušajevas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 13 d. 18 val. Didžioji salė
Kauno šokio teatras AURA
SODAS 4.12°
Choreografė Birutė Letukaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti internetu >>> www.bilietai.lt <<<

Balandžio 14 d. 18 val. Didžioji salė
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
FEROMONAI
Dramaturgas, režisierius, choreografas ir scenografas Jo Strømgren

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 16 d. 18 val. Didžioji salė
ANŽELIKOS CHOLINOS ŠOKIO TEATRAS
JAUNYSTĖ
Režisierė-choreografė ir libreto autorė Anželika Cholina

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti internetu >>> www.bilietai.lt <<<

FESTIVALIO UŽDARYMAS

2023 m. festivalio REPERTUARAS

2023 m. kovo 3–23 d.

XXXIX LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Kovo 3 d. 18 val. Didžioji salė
FESTIVALIO ATIDARYMAS

MENO FORTAS
Ingmar Bergman RUDENS SONATA
Režisierius Vytautas Rumšas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 3 d. 11 val. Mažoji salė
KLAIPĖDOS LĖLIŲ TEATRAS
DIDYSIS SPROGIMAS
Idėjos autorius ir režisierius Zvi Sahar

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.bilietai.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 4 d. 18 val. Didžioji salė
Kauno šokio teatras AURA ir Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO
Šokio spektaklis (M)EILĖS (M)EILĖSE
Režisierė ir choreografė Birutė Letukaitė
Kompozitorius Gediminas Gelgotas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 8 d. 11 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
DETEKTYVO D. LAPINO BYLA
Režisierius ir kompozitorius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 8 d. 18 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Marguerite Duras MUZIKA 2
Režisierius Justas Tertelis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 10 d. 11 ir 15 val. Mažoji salė
Šokio teatras DANSEMA
Interaktyvus šokio spektaklis SPALVOTI ŽAIDIMAI
Choreografė Birutė Banevičiūtė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Kovo 10 d. 18 val. Didžioji salė
NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS
KAUNO PAVASARIS'72
Režisierius Jonas Tertelis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 15 d. 10 ir 12 val. Didžioji salė
KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
MIUNHAUZENO KELIONĖ pagal G. A. Burgerio kūrinį „Baronas Miunhauzenas"
Režisierė Milda Mačiulytė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Per kultūros pasą >>> www.kulturospasas.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 16 d. 18 val. Didžioji salė
ŠIAULIŲ VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
PRARASTA KATARINOS BLUM GARBĖ pagal Heinricho Boll apysaką
Režisierius ir inscenizacijos autorius Agnius Jankevičius

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 17 d. 18 val. Didžioji salė
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Šokio spektaklis KŪNAI
Choreografai ir režisieriai Marius Pinigis ir Adrian Carlo Bibiano

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.bilietai.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 18 d. 18 val. Didžioji salė
KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS
Samuelis Beckettas BELAUKIANT GODO
Režisierius Paulius Pinigis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 19 d. 18 val. Didžioji salė
OKT/VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Antonas Čechovas ŽUVĖDRA
Režisierius Jokūbas Brazys

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.ticketmarket.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 21 d. 18 val. Didžioji salė
PANEVĖŽIO MUZIKINIS TEATRAS
Vienaveiksmis baletas KARMEN
Režisierė choreografė Marija Simona Šimulynaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.kakava.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 22 d. 11 val. Didžioji salė
PANEVĖŽIO LĖLIŲ VEŽIMO TEATRAS
ANDERSENO SAPNAS H. K. Anderseno pasakos „Alavinis kareivėlis" motyvais
Režisierė Oksana Dmitrijeva

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

Kovo 23 d. 18 val. Didžioji salė
VALSTYBINIS JAUNIMO TEATRAS
RYTOJ BUVO VAKAR
Režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:
 • Internetu >>> www.kakava.lt <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14–18 val. ir 1 val. prieš renginį

FESTIVALIO UŽDARYMAS

2022 m. festivalio REPERTUARAS

2022 m. kovo 31 d. – balandžio 23 d.

XXXVIII LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Kovo 31 d. 18 val. Didžioji salė
FESTIVALIO ATIDARYMAS
ŠIAULIŲ VALSTYBINIS DRAMOS TEATRAS
Agata Kristi PUARO
Režisierius Gildas Aleksa

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Balandžio 1 d. 18 val. Didžioji salė
KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS
Mindaugas Nastaravičius MIŠKELIS
Režisierius Valentinas Masalskis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Balandžio 2 d. 18 val. Didžioji salė
LIETUVOS NACIONALINIS DRAMOS TEATRAS
Martin Algus SIEROS MAGNOLIJOS
Režisierė Eglė Švedkauskaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Balandžio 3 d. 18 val. Didžioji salė
KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS
Lars Norén DEMONAI
Režisierius Darius Rabašauskas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Balandžio 5 d. 18 val. Didžioji salė
ATVIRAS RATAS
Autentiški žmonių išgyvenimai ir mintys KARANTINO DIENORAŠČIAI
Režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Balandžio 6 d. 18 val. Didžioji salė
KAUNO ŠOKIO TEATRAS
AURA
Šokio spektaklis IŠTRINTOS DURYS
Choreografė Birutė Letukaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Balandžio 8 d. 11 val. Mažoji salė
KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Interaktyvus judesio spektaklis kūdikiams PASAULĖLIAI
Režisierė ir choreografė Birutė Banevičiūtė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti TIK internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<

Balandžio 8 d. 18 val. Didžioji salė
KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
DIEVŲ MIŠKAS pagal Balio Sruogos romaną „Dievų miškas"
Pjesės autorė ir režisierė Agnė Sunklodaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 9 d. 18 val. Didžioji salė
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Ivan Vyrypaev IRANO KONFERENCIJA
Režisierius Aleksandr Špilevoj

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 13 d. 12 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Muzikinis spektaklis vaikams TAIPNE
Režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti TIK Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Balandžio 13 d. 18 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
APIE NIEKĄ
Režisierius ir dramaturgas Linas von Jurkštas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 14 d. 12 val. Didžioji salė
KAMERINIS KAUNO TEATRAS
Spektaklis vaikams 7 RATAI
Režisierė Ieva Jackevičiūtė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 15 d. 18 val. Didžioji salė
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
ATMINIMO MALDA pagal Šalom Aleichemo kūrinių motyvus
Režisierius Vladimir Gurfinkel

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti TIK internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<

Balandžio 19 d. 18 val. Mažoji salė
TAŠKO TEATRAS
BŪTI
Režisierė Livija Krivickaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Balandžio 20 d. 12 val. Didžioji salė
TAŠKO TEATRAS
MIŠKO INTERNETAS
Režisierė Loreta Vaskova

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Balandžio 21 d. 18 val. Didžioji salė
VILNIAUS MAŽASIS TEATRAS
William Gibson DVIESE SŪPUOKLĖSE
Režisierius Ulanbek Baialiev

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 22 d. 18 val. Didžioji salė
NACIONALINIS KAUNO DRAMOS TEATRAS
Ivan Vyrypaev JAUDULYS
Režisierius Aleksandr Špilevoj

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Balandžio 23 d. 17 val. Didžioji salė
OSKARO KORŠUNOVO / VILNIAUS MIESTO TEATRAS
Birutė Kapustinskaitė TERAPIJOS
Režisierius Kirilas Glušajevas
FESTIVALIO UŽDARYMAS

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA:

 • Renginyje žiūrovams rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ir pan.).
 • Renginyje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys).
 • Visi renginio dalyviai turi laikytis asmens higienos – rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas ir kt.


Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai nuo COVID-19 situacijos Lietuvoje.

2021 m. festivalio REPERTUARAS
2021 m. rugsėjo 22 d. – spalio 16 d.

XXXVII LIETUVOS PROFESIONALIŲ TEATRŲ FESTIVALIS VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Rugsėjo 22 d. 18 val. Didžioji salė
FESTIVALIO ATIDARYMAS
JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRAS
Teatrinis blefas VOLPONĖ pagal Ben Jonson pjesę
Režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Rugsėjo 23 d. 18 val. Didžioji salė
Panevėžio teatras MENAS
MUSIŲ VALDOVAS
V. Goldingo romano „Musių valdovas" motyvais
Režisierė Monika Klimaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Rugsėjo 24 d. 18 val. Didžioji salė
Valstybinis dainų ir šokių ansamblis LIETUVA
Modernaus šokio spektaklis DĖDĖS ir DĖDIENĖS inspiruotas Juozo Tumo-Vaižganto apysakos
Režisierė-choreografė Aušra Krasauskaitė

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Rugsėjo 25 d.  19 val. Didžioji salė

15 val. spektaklis ATŠAUKIAMAS, bilietai galios į 19 val. spektaklį

Vilniaus miesto teatras ATVIRAS RATAS
Biografinės improvizacijos JUODA – BALTA
Režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Rugsėjo 29 d. 10 val. Didžioji salė
KAUNO VALSTYBINIS LĖLIŲ TEATRAS
Muzikinis spektaklis BALDIS IR VIVALDIS
Režisierius Darius Krapikas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu per KULTŪROS PASĄ >>>  www.kulturospasas.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Rugsėjo 30 d. 18 val. Didžioji salė
KEISTUOLIŲ TEATRAS
Satyrinė agitacija RAULAS KELIAUNINKAS pagal Kazio Binkio kūrybą
Režisierius Aidas Giniotis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Spalio 5 d. 11 val. Didžioji salė
Vilniaus teatras LĖLĖ
KAIME NĖRA WI-FI pagal Danguolės Kondratienės knygą „Spintos istorijos"
Režisierius Šarūnas Datenis

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Spalio 8 d. 18 val. Didžioji salė
OKT/Vilniaus miesto teatras
Dmitrij Danilov ŽMOGUS IŠ PODOLSKO
Režisierius Oskaras Koršunovas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Spalio 10 d. 16 val. Didžioji salė
KLAIPĖDOS JAUNIMO TEATRAS
ĮSTRIGĘ pagal Ildikó Ságodi dramaturginius tyrimus
Režisierius Árpád Schilling

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Spalio 12 d. 10 val. ir 12 val. Mažoji salė
Panevėžio teatras MENAS
Andrius Povilauskas PIKSELIUKAI ARBA KAS TELEFONE GYVENA
Režisierius Andrius Povilauskas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Spalio 13 d. 18 val. Didžioji salė
Kauno šokio teatras AURA
PRARASTI / NAMAI TOLI NUO NAMŲ
Choreografė Karine Ponties

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.tiketa.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27382)

Spalio 14 d. 18 val. Didžioji salė
VALSTYBINIS ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS
REMYGA pagal Rimanto Kmitos pjesę „Remyga"
Režisierius Oskaras Koršunovas

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

Spalio 15 d. 18 val. Didžioji salė
LIETUVOS RUSŲ DRAMOS TEATRAS
VALIA pagal Vasilijaus Šukšino kūrybą
Režisierius Vladimir Gurfinkel

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

Spalio 16 d. 18 val. Didžioji salė
TEATRO DIENOS
PASIVAIKŠČIOJIMAS pagal Roberto Walserio apsakymą „Pasivaikščiojimas"
Režisierius Rolandas Kazlas
FESTIVALIO UŽDARYMAS

Bilietus į šį spektaklį galite įsigyti:

 • Internetu >>>  www.ticketmarket.lt  <<<
 • Rokiškio kultūros centro kasoje antradieniais–penktadieniais 14.00–18.00 val. ir 1 val. prieš renginį (Tel.: +370 673 27 382)

DĖMESIO! SVARBI INFORMACIJA:

 • Į spektaklius įleidžiami asmenys TIK su galiojančiu GALIMYBIŲ PASU (vaikams iki 16 metų GALIMYBIŲ PASAS nereikalingas. Turėti asmens amžių įrodantį dokumentą).
 • Renginyje negali dalyvauti asmenys, kuriems pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomai (karščiavimas, kosulys, dusulys).
 • Renginyje privaloma dėvėti veido kaukes, dengiančias nosį ir burną arba apsaugines veido priemones asmenims nuo 6 m. amžiaus.
 • Visi renginio dalyviai privalo laikytis asmens higienos – rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketas ir kt.
 • Nesilaikant šių taisyklių, bus paprašyta palikti renginį ir pinigai už bilietus nebus grąžinami.

Organizatoriai pasilieka teisę keisti programą, priklausomai nuo COVID-19 situacijos Lietuvoje.