2021 m. PROJEKTAI
miuziklas-egle-zalciu-karaliene-14_1616284498-c27bd1990491ea2833cf17cd2aedec32.jpg
2020 m. Rokiškio kultūros centro vykdomi KULTŪROS PROJEKTAI
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS
XXXVI Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Projekto tikslas – aktualizuoti Rokiškio, kaip teatro miesto, kultūrinį tapatumą, vykdant tęstinį profesionalaus teatro meno festivalį užtikrinantį Lietuvos profesionalių teatrų naujausios kūrybos prieinamumą Šiaurės Aukštaitijos regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-01 – 2020-05-29

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-02-21 – 2020-03-19

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 25 800,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 13 000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 6000,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 800,00 Eur

Parama – 6000,00 Eur
LAISVĖS VĖJŲ ŽEMĖ
LAISVĖS VĖJŲ ŽEMĖ renginių ciklas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui

Projekto tikslas – sutelkti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Rokiškio rajono gyventojus bendrai kūrybinei veiklai, aktualizuojant istorinę-kultūrinę atmintį, įprasminant Lietuvos Respublikos valstybei reikšmingus įvykius, skirtus Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

Projekto veiklų laikotarpis:

Projekto vadovas – Vida Burokovienė

Projekto biudžetas – 7600,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos Kultūros ministerija – 3000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 4500,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 100,00 Eur
VASARONĖS
Mėgėjų meno kūrybos festivalis VASARONĖS

Projekto tikslas – tęsti mėgėjų meno festivalį "Vasaronės", sudarant sąlygas vykdyti mėgėjų meno kolektyvų veiklos sklaidą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-02-03 – 2020-10-31

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-06-24 – 2020-08-27

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 300,00 Eur

Parama – 100,00 Eur

*Projektas pateiktas vertinimui Lietuvos kultūros tarybai (LKT).
VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS
Kultūros ir meno festivalis jaunimui VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS.

Projekto tikslas -

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

Projekto veiklų laikotarpis:

Projekto vadovas – Monika Gorovniova   

Projekto biudžetas – 9215,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 6000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2915,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 100,00 Eur
STARTAS
Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis STARTAS

Projekto tikslas – stiprinti Rokiškio kultūrinį tapatumą, sudaryti sąlygas menininkams ir meno mėgėjams realizuoti kūrybines idėjas, didinti profesionalaus meno prieinamumą, gerinti sociokultūrinę aplinką regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-02 – 2020-12-02

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-08-24-30

Projekto vadovas – Birutė Bagdonienė

Projekto biudžetas – 7529,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 5000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2229,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 100,00 Eur

Vargonų muzikos festivalis
XXI Tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui RUDOLFUI LYMANUI atminti

Projekto tikslas – tęsti vienintelio Panevėžio apskrityje vykstančio vargonų muzikos festivalio tradiciją, organizuojant renginių ciklą skirtą čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui Rudolfui Lymanui, siekiant užtikrinti istorinės-kultūrinės atminties prieinamumą bei populiarinti festivalį ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Latvijoje, rengiant inovatyvias viešinimo priemones.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-02 – 2020-12-10

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-08-15 – 2020-09-27

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 14 857,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 10 000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 4457,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 200,00 Eur
INTERRAMPA
XXVI Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis INTERRAMPA

Projekto tikslas – Rokiškio teatrinių tradicijų populiarinimas ir plėtojimas, vystant tarptautinį bendradarbiavimą ir skatinant mėgėjų meno kūrėjų raišką bei sklaidą. Naujų teatro patirčių sklaidą įveiklinant „neteatrines“ erdves.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 – 2020-12-18

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-10-15-18

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Projekto biudžetas – 6551,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2151,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 200,00 Eur

JUODAS KATINAS
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis JUODAS KATINAS

Projekto tikslas - organizuoti vaikų ir jaunimo teatrų festivalį, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo teatrų sklaidą Aukštaitijos regione ir išlaikyti gyvybingas Rokiškio krašto teatrines tradicijas, pabrėžiant Rokiškio kaip teatrų miesto identitetą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 – 2020-12-31

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-11-13

Projekto vadovas – Monika Gorovniova

*Projektas pateiktas vertinimui Lietuvos kultūros tarybai (LKT). Projektas bus vykdomas gavus LKT finansavimą.
FOCUS
Tarptautinė fotografijos meno rezidencija FOCUS

Projekto tikslas – sukurti kūrybinio bendradarbiavimo galimybes, užmegzti partnerystę ir kontaktus su kitų šalių fotomenininkais. Pritraukti naujas ir platesnes auditorijas, skatinti bendrą kūrybą, kartu ieškoti įvairesnių meno formų, plėtoti kultūrų dialogą bei pagarbą įvairioms kultūrinėms raiškoms bei numatyti projekto tęstinumą, kūrybinius mainus. Mieste sukurti naują erdvę, skirtą vizualiųjų darbų parodų eksponavimui.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-12-15 – 2020-11-30

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-06-01 – 2020-09-21

Projekto vadovas – Audronė Vainauskaitė

*Projektas pateiktas vertinimui Lietuvos kultūros tarybai (LKT). Projektas bus vykdomas gavus LKT finansavimą.
ETNOkultūrinė injekcija – misija įmanoma

Projekto tikslas – stiprinti ir skleisti lietuviškos savimonės ir kultūros tapatumą, plečiant etnokultūrinę bendrystę, išsaugant ir populiarinant vietovėms būdingas tradicijas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-08 – 2020-12-23

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-10-30 – 2020-11-21

Projekto vadovas – Vida Burakovienė

*Projektas pateiktas vertinimui Lietuvos kultūros tarybai (LKT). Projektas bus vykdomas gavus LKT finansavimą.