2020 m. PROJEKTAI
rokiskio-kulturos-centro-projektai-2020_1622849727-8d751a58a6ac7c9dbfd0042fadacb3bf.jpg
ROKIŠKIO KULTŪROS CENTRO KULTŪROS PROJEKTAI 2020 metais
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

XXXVI Lietuvos profesionalių teatrų festivalis VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS

Projekto tikslas – aktualizuoti Rokiškio, kaip teatro miesto, kultūrinį tapatumą, vykdant tęstinį profesionalaus teatro meno festivalį užtikrinantį Lietuvos profesionalių teatrų naujausios kūrybos prieinamumą Šiaurės Aukštaitijos regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-01 – 2020-05-29

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-02-21 – 2020-03-19

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 25 800,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 13 000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 6000,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 800,00 Eur

Parama – 6000,00 Eur
LAISVĖS VĖJŲ ŽEMĖ
LAISVĖS VĖJŲ ŽEMĖ renginių ciklas skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui

Projekto tikslas – sutelkti įvairaus amžiaus ir socialinių grupių Rokiškio rajono gyventojus bendrai kūrybinei veiklai, aktualizuojant istorinę-kultūrinę atmintį, įprasminant Lietuvos Respublikos valstybei reikšmingus įvykius, skirtus Nepriklausomybės 30-mečiui paminėti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-01-22 – 2020-05-04

Projekto veiklų laikotarpis: 2020 m. kovo 10–11 d.

Projekto vadovas – Vida Burokovienė

Projekto biudžetas – 7600,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos Kultūros ministerija – 3000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 4500,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 100,00 Eur
VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS
Kultūros ir meno festivalis jaunimui VASAROS NAKTYS. MŪSŲ NAKTYS.

Projekto tikslas – įtraukiant jaunimo organizacijas organizuoti jaunimui patrauklų kultūros ir meno festivalį, formuojantį tarpusavio bendravimo kultūrą ir skatinantį aktyviai dalyvauti kultūrinėse veiklose bei ugdantį jaunų žmonių organizacinius gebėjimus savanorystėje.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. sausio 6 – lapkričio 15 d.

Projekto veiklų laikotarpis: 2021-10-18 – 2021-11-13

Projekto vadovas – Monika Gorovniova   

Projekto biudžetas – 9215,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 6000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2915,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 100,00 Eur
JUODASIS KATINAS
Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis JUODASIS KATINAS

Projekto tikslas - organizuoti vaikų ir jaunimo teatrų festivalį, siekiant užtikrinti vaikų ir jaunimo teatrų sklaidą Aukštaitijos regione ir išlaikyti gyvybingas Rokiškio krašto teatrines tradicijas, pabrėžiant Rokiškio kaip teatrų miesto identitetą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 – 2020-12-31

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-11-13

Projekto vadovas – Monika Gorovniova

Lietuvos kultūros tarybos skirtas finansavimas – 3 800,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės skirtas finansavimas – 1 140,00 Eur

VASARONĖS
Mėgėjų meno kūrybos festivalis VASARONĖS

Projekto tikslas – tęsti mėgėjų meno festivalį "Vasaronės", sudarant sąlygas vykdyti mėgėjų meno kolektyvų veiklos sklaidą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-02-03 – 2020-10-31

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-06-24 – 2020-08-27

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros tarybos skirtas finansavimas – 3 500,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės skirtas finansavimas – 1 050,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 300,00 Eur

Parama – 100,00 Eur

STARTAS
Tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis STARTAS

Projekto tikslas – stiprinti Rokiškio kultūrinį tapatumą, sudaryti sąlygas menininkams ir meno mėgėjams realizuoti kūrybines idėjas, didinti profesionalaus meno prieinamumą, gerinti sociokultūrinę aplinką regione.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-03-02 – 2020-12-02

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-08-24-30

Projekto vadovas – Birutė Bagdonienė

Projekto biudžetas – 7529,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 5000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2229,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 100,00 Eur

Vargonų muzikos festivalis
XXI Tarptautinis vargonų muzikos festivalis čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui RUDOLFUI LYMANUI atminti

Projekto tikslas – tęsti vienintelio Panevėžio apskrityje vykstančio vargonų muzikos festivalio tradiciją, organizuojant renginių ciklą skirtą čekų muzikui, pedagogui ir vargonininkui Rudolfui Lymanui, siekiant užtikrinti istorinės-kultūrinės atminties prieinamumą bei populiarinti festivalį ne tik Panevėžio apskrityje, bet ir Latvijoje, rengiant inovatyvias viešinimo priemones.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-09-02 – 2020-12-10

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-08-15 – 2020-09-27

Projekto vadovas – Aušra Gudgalienė

Projekto biudžetas – 14 857,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 10 000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 4457,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 200,00 Eur

INTERRAMPA
XXVI Tarptautinis mėgėjų teatrų festivalis INTERRAMPA

Projekto tikslas – Rokiškio teatrinių tradicijų populiarinimas ir plėtojimas, vystant tarptautinį bendradarbiavimą ir skatinant mėgėjų meno kūrėjų raišką bei sklaidą. Naujų teatro patirčių sklaidą įveiklinant „neteatrines“ erdves.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-05-01 – 2020-12-18

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-10-15-18

Projekto vadovas – Neringa Danienė

Projekto biudžetas – 6551,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos kultūros taryba – 4000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 2151,00 Eur

Rokiškio kultūros centro specialiosios lėšos – 200,00 Eur

Parama – 200,00 Eur

ETNOkultūrinė injekcija – misija įmanoma

Projekto tikslas – stiprinti ir skleisti lietuviškos savimonės ir kultūros tapatumą, plečiant etnokultūrinę bendrystę, išsaugant ir populiarinant vietovėms būdingas tradicijas.

Projekto vadovas – Vida Burakovienė

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos Kultūros ministerija – 2 4000,00 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-08-08 – 2020-12-23

Projekto veiklų laikotarpis: 2020-10-30 – 2021-06-24

TEATRALIZUOTI PASIVAIKŠČIOJIMAI PO ROKIŠKĮ

Projekto tikslas – naujų inovatyvių kultūros produktų ir paslaugų kūrimas Rokiškio visuomenei ir svečiams, įtraukiant menininkus ir kultūros kūrėjus.

Projekto vadovas – Birutė Bagdonienė

Projekto biudžetas – 20 279,00 Eur

Finansavimo šaltiniai:

Lietuvos Kultūros ministerija – 17 000,00 Eur

Rokiškio rajono savivaldybės administracija – 3279,00 Eur

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-06-01 – 2020-12-30

Projekto veiklų laikotarpis: