Administracija

Direktorė
Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė
Tel. +370 674 92427
e. p. direktorerkc@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja kultūrinei veiklai
Reda Talačkienė
Tel. +370 607 85873
e. p. rkc.pavaduotoja@gmail.com

Ūkio padalinio vadovas
Kęstutis Matelis
Tel. +370 673 36811
e. p. mateliskestutis@gmail.com

Administratorė-referentė
Ramunė Šimėnienė
Tel. +370 673 36438
e. p. rokiskiokc@gmail.com

Viešųjų pirkimų specialistas, vairuotojas
Robertas Dirsė
Tel. +370 626 07460
e. p. robertas.dirse@gmail.com

Kultūrinės veiklos
koordinatorė-organizatorė
(salės administratorė)
Eigintė Vainauskienė
Tel. +370 673 36234
e. p. renginiairkc@gmail.com

Vyr. buhalterė
Sonata Čiūrienė
Tel. +370 673 35718
e. p. buhalterija.rkc@gmail.com

Kasininkė-apskaitininkė
Rita Lesmanavičienė
Tel. +370 673 27382
e. p. rkckasa@gmail.com