Administracija

Direktorė
Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė
Tel. +370 618 02647, +370 674 92427
e. p. direktorerkc@gmail.com

Direktoriaus pavaduotoja
kultūrinei veiklai
Aušra Gudgalienė
Tel. +370 646 04519
e. p. pavaduotoja.rkc@gmail.com

Administratorė-referentė
Ramunė Šimėnienė
Tel. +370 673 36438
e. p. rokiskiokc@gmail.com

Ūkvedys-vairuotojas,
viešųjų pirkimų specialistas
Robertas Dirsė
Tel. +370 626 07460
e. p. robertas.dirse@gmail.com

Vyr. buhalterė
Sonata Čiūrienė
Tel. +370 673 35718
e. p. buhalterija.rkc@gmail.com

Buhalterė-vadybininkė
Rita Lesmanavičienė
Tel. +370 673 27382
e. p. rkckasa@gmail.com