Ūkio personalas

Ūkio padalinio vadovas
Kęstutis Matelis
Tel. +370 673 36811
e. p. mateliskestutis@gmail.com

Viešųjų pirkimų specialistas, vairuotojas
Robertas Dirsė
Tel. +370 626 07460
e. p. robertas.dirse@gmail.com

Tiekėja-sandėlininkė
Svetlana Artemieva
Tel. +370 687 49257

Ūkio specialistas reklamai;
ūkio specialistas
Vitas Lungys
Tel. +370 610 29472

Ūkio specialistė-siuvėja
Loreta Buziliauskienė
Tel. +370 600 74077

Ūkio specialistė-rūbininkė
Neringa Juodelytė
Tel. +370 671 49782

Ūkio specialistas;
tiekėjas-vairuotojas
Jonas Konopa
Tel. +370 618 36757

Ūkio specialistė-kontrolierė
Irena Bliudžiutė
Tel. +370 699 59170