Ūkio personalas

Ūkvedys-vairuotojas,
viešųjų pirkimų specialistas
Robertas Dirsė
Tel. +370 626 07460
e. p. robertas.dirse@gmail.com

Ūkio specialistė
Neringa Juodelytė
Tel. +370 671 49782

Tiekėja-sandėlininkė
Svetlana Artemieva
Tel. +370 687 49257

Transliavimo įrangos operatorius,
ūkio specialistas
Vitas Lungys
Tel. +370 610 29472

Ūkio specialistė
Loreta Buziliauskienė
Tel. +370 600 74077

Ūkio specialistas,
tiekėjas-vairuotojas
Jonas Konopa
Tel. +370 618 36757

Ūkio specialistė
Irena Bliudžiutė
Tel. +370 699 59170