Struktūra ir kontaktai

Direktorė  Vaiva Baltrūnaitė Kirstukienė  Tel. +370 674 92427  e. p.: direktorerkc@gmail.com

 

Direktorės pavaduotoja kultūrinei veiklai  Aušra Gudgalienė  Tel. +370 646 04519  e.p.: pavaduotoja.rkc@gmail.com 

 

Administratorė-referentė  Ramunė Šimėnienė  Tel.: +370 673 36438   e. p.: rokiskiokc@gmail.com

 

Ūkvedys-vairuotojas  Robertas Dirsė  Tel.  +370 626 07460  e.p.: robertas.dirse@gmail.com

 

Vyr. buhalterė  Sonata Čiūrienė  Tel. +370 673 35 718  e.p.:  buhalterija.rkc@gmail.com

Buhalterė-vadybininkė  Rita Lesmanavičienė  Tel. +370 673 27 382   e.p.: rkckasa@gmail.com